Bezpečnost lanovek (na Skalnaté pleso)

Jak fungují bezpečnostní mechanismy lanovek?

Tatranské lanovky celoročně využívají tisíce návštěvníků. Cestující spoléhají na techniku, visí (jedou) na ocelových lanech několik desítek metrů nad zemí a možná ani netuší, jak to celé funguje. Nemůže se kabinka tím větrem uvolnit z lana? Co se stane, když...

Kabinky a vítr

Někdo to zažil na vlastní kůži, jiní to viděli v televizi či na internetu. Zkrátka nejedna kabinková lanová dráha, včetně té na Skalnaté pleso a visutá lanovka na Lomnický štít čas od času čelí silnému větru, který ji překvapí v  provozu. Kabinky se kymácí ze strany na stranu a cestující se zvednutým žaludkem strachuje, jestli nesletí mezi kosodřevinu. Máme se bát?

Pevně ukotveni z A do B

Tak začněme od lesa, nebo raději od stanice lanovky. Lanovka Tatranská Lomnica - Skalnaté pleso je kabinková a s jednolanovým systémem - tedy kabinky visí na jednom tzv. dopravním laně. Na lano se ve stanici připojují a po příjezdu do horní stanice odpojují. Kdyby tomu tak nebylo, cestující by v rychlosti ani nemohli nastoupit. Připojení probíhá v tzv. zapínadle, kde spínací mechanismus projede kolejnicemi, které zajistí jeho uzavření a připojení k  dopravnímu lanu.

%%full%%

V Tatrách jsou použity spínací aparáty Girak s vačkovým mechanismem (Nockenklemme). Spínací sílu v něm vyvozuje skupina talířových pružin (jsou uzavřeny ve válcové části spínače). Před výjezdem kabinky na trať je několik prvků kontrolujících její správné připojení. Tzv. clonky kontrolují polohu spínače vůči lanu a  další zařízení měří svěrnou sílu spínače. V případě zjištění odchylky dojde automaticky k zastavení lanovky.

Nehoda? To není náhoda

Není znám ze světa případ, že se kabinka uvolnila z lana silou větru a bez vypadnutí lana z dráhy. Nebezpečí a nehody vznikly jinými mechanickými rázy, často v důsledku úderu jiného předmětu do lana či přímo do kabinky. Lano se pak může extrémně rozkmitat a způsobit uvolnění kabinek. Bohužel, i na lanovce na Skalnaté pleso už došlo ke  smrtelnému úrazu.

Video: Kabinky na Skalnaté pleso odolávají vichřici

 

Při velkém větru v říjnu 2002 strom při pádu uvolnil pojistku na kabince a ta se zřítila se zaměstnancem TLD z výšky asi 20  metrů. Ovšem tehdy šlo o jízdu bez veřejnosti a navíc s porušením bezpečnostních předpisů. Před pár lety v Rakousku došlo na Schwarze Schneidbahn k nehodě, když vrtulník na kabinu svrhnul závěs plný betonu. Tím tehdy došlo nejen k "sestřelení" trefené kabinky, ale rozkmitáním dopravního lana i k vytržení úchytů a pádu dalších kabinek. I z těchto důvodů mě v Tatrách letos zamrazilo, když jsem projížděl kabinkou ke  Skalnatému plesu nad probíhajícími stavebními a lesními pracemi prováděnými těžkou technikou přímo pod námi a v těsné blízkosti stojících stromů.

Zastavit stát. Raz dva!

Příčin zastavení lanovky může být celá řada a většinou bývají zcela banální. Všechny lanovky musejí mít například na dodávce elektrického proudu nezávislý nouzový pohon, který se musí pravidelně zkoušet. Někdy se musí provoz zastavit z důvodu nějakého problému při nástupu a výstupu cestujících. A v neposlední řadě je tu opět ten vítr. Lanovka je vybavena větroměry, jejichž hodnoty se zobrazují přímo ve  strojovně (velínu). Při překročení přípustné provozní rychlosti větru je obsluha na to opticky a zvukově upozorněna, u některých lanovek dojde i  k automatickému snížení rychlosti dráhy.

Poslední slovo mívá vždy obsluha. Zpomalení nebo dokonce zastavení se musí provést proto, aby v případě mohutného poryvu větru nedošlo k vypadnutí dopravního lana z trati (dopadne do zachycovačů, umístěných na každé podpěře), což pak automaticky - zlomením tzv. "lámací tyčinky" - vede k okamžitému zastavení dráhy a nouzové evakuaci cestujících. O tu se pak postarají kromě školených lanovkářů i profesionální záchranáři z HZS.

Na závěr musíme poděkovat webu www.lanovky.sk, který nás spojil s oborníkem Romanem Gricem, který zodpověděl naše otázky a pomohl nám připravit i druhý díl o lanovce na Lomnický štít.

Vyhledejte si ubytování


Novinky na váš e-mail

  • Slovakia.travel
  • Horská záchranná služba
  • Union Pojišťovna
  • Liptov
  • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
  • Slovakia Tatry
  • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru