Návštěvní řád TANAPu

V zájmu ochrany přírody a zajištění bezpečného pobytu v horách vydala Správa TANAPu a HZS některá nařízení a omezení, z  nichž vybíráme ta nejdůležitější. Úplné znění Návštěvního řádu Tatranského národního parku najdete zde:

Na celém území TANAPu

 • se mohou návštěvníci pohybovat jen po veřejných komunikacích a  turisticky značených stezkách. Túry do míst bez turistického značení je dovoleno podnikat pouze v doprovodu horského vůdce s platnou licencí (určitou výjimku tvoří horolezci s platným průkazem příslušného horolezeckého svazu při nástupu do skalního terénu a po návratu z něj)
 • jsou nepřípustné jakékoli rušivé zásahy do přírodního prostředí, především:
  • ničení nebo trhání květů, rostlin nebo dřevin
  • sběr veškerých lesních plodin včetně hub
  • plašení a chytání živočichů a ničení jejich přirozených sídlišť
  • zkracování horských chodníčků
  • odhazování odpadků a jiné znečišťování přírody
  • rozdělávání ohňů a budování ohnišť v přírodě
  • koupání v potocích a v plesech
  • stanování a přenocování ve volné přírodě mimo prostory k tomu určené
  • přemisťování a shromažďování přírodního materiálu a budování kamenných mužiků
 • na túrách je zakázáno shazovat kameny či jinak ohrožovat bezpečnost ostatních lidí
 • před odchodem na túru musí všichni turisté, horolezci a vedoucí organizovaných skupin zapsat do knihy vycházek a túr přesný počet účastníků, směr, cíl a pravděpodobný čas návratu
 • každý člověk je povinen poskytnout komukoli bezodkladně potřebnou první pomoc, pokud to může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo někoho jiného, v opačném případě (a také při zachycení nějakého signálu volání o pomoc) musí upozornit Horskou záchrannou službu, Leteckou záchrannou službu či Policii
 • jsou návštěvníci povinni respektovat a dodržovat vyhlášky a  nařízení Správy TANAPu nebo TPN, Štátných lesov TANAPu, HZS, Polície a dalších institucí, návštěvníci mají za povinnost nosit u sebe průkaz totožnosti.
 • mohou návštěvníci vodit psa jen s ochranným náhubkem a na vodítku. V chráněných územích se 4. a 5. stupněm ochrany platí zákaz volného pobíhání, vodění a nošení psů.

Doporučené odkazy:

Správa Tatranského národního parku
Štátné lesy TANAPu
Tatrzański Park Narodowy

Novinky na váš e-mail

 • Slovakia.travel
 • Horská záchranná služba
 • Union Pojišťovna
 • Liptov
 • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
 • Slovakia Tatry
 • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru