Reorganizace Štátnej ochrany prírody

Velké změny ve státní správě

Od začátku února je Tatranský národní park bez ředitele. Slovenská Štátna ochrana prírody (ŠOP SR) odvolala ředitele všech správ Národních parků a Chráněných krajinných oblastí na celém Slovensku. Zároveň má dojít k propouštění dalších zaměstnanců Správ a k přehodnocování hranic chráněných území či snižování stupňů ochrany, což vyvolává značné obavy o osud přírody nejen v TANAPu.

Nová struktura

Generální ředitel ŠOP SR Ján Mizerák, který 1.2.2007 všechny dosavadní řídící pracovníky odvolal, zdůvodňuje tento krok plánovanou reorganizací státní správy. Z původních 25 správ (9 NP a 19 CHKO) vzniká v nové organizační struktuře 11 regionálních center ochrany přírody. Tyto organizační jednotky představují mezistupeň mezi ústředím ŠOP a jednotlivými správami. Ředitelé regionálních center povedou zároveň správy NP či CHKO, v nichž bude mít centrum své sídlo. Noví ředitelé ostatních správ budou kumulovaně vykonávat i práci odborného zaměstnance této správy NP či CHKO.

Konkurz na ředitele center se má konat na přelomu února a března. Výběr ředitelů ostatních správ má proběhnout později, aby se do něj mohli přihlásit i neúspěšní uchazeči o místa ředitelů center. Otevřenou otázkou však zůstává, zda nebude výběr nových ředitelů ovlivněn tlakem různých lobbistů, kteří v novém vidí šance na nové sjezdovky či velká rekreační centra (o olympiádě nemluvě)?

Tatry a reorganizace

Paradoxem je, že většina dosavadních ředitelů svoji práci dobře vykonávala už řadu let, a např. dosavadní šéf tatranských ochranářů Ing. Tomáš Vančura za svou práci dokonce získal cenu Světového fondu na ochranu přírody (WWF) - Panda Award. Tomáš Vančura je prozatím pověřený vedením Správy TANAP, avšak jeho pravomoci jsou značně omezeny. Důsledkem je absurdní situace, kdy některé spory mezi Správou a Štátnými lesy ohledně výjimek k zásahům v nejcennějších územích Tater řeší vedení Pieninského NP.

Přitom nové regionální centrum pro celou oblast má zůstat v Tatrách. "Napríklad riaditeľ centra Štrba bude aj riaditeľom TANAPu," uvedl dne 8. 2. 2007 Ján Mizerák na tiskové konferenci k nové organizační struktuře. Součástí reorganice je také snižování počtu zaměstnanců (v případe TANAPu redukce pracovních míst z 35 na 30), přičemž propouštění se má dotknout zejména profesionálních strážců.

Reorganizace nebo likvidace ochrany přírody?

Odvolání všech ředitelů národních parků a propouštění zaměstnanců jistě není opatření ve prospěch ochrany přírody. Plánovaným důsledkem reorganizace ŠOP SR má být také přehodnocování současné výměry evropsky chráněných území NATURA 2000 a snižování jejich ochrany, přehodnocování hranic národních parků, CHKO či maloplošných chráněných území. Výrazně se tím zkomplikuje např. prosazování dosavadní koncepce národního parku, přijetí zonace zahrnující bezzásahová území v Tiché a Kôprové dolině apod.

Velké obavy panují z politické závislosti nově zvolených ředitelů Správ a z ústupků ŠOP SR lobistickým skupinám. V této souvislosti stojí za zmínku, že Slovenské ministerstvo hospodárstva intenzívně pracuje na nové strategii rozvoje cestovního ruchu. V ní se má mj. vybrat asi 30 významných lyžařských středisek s předpokladem na další rozšiřování. Rezort životního prostředí v současné slovenské vládě bohužel zjevně ustupuje hospodářským zájmům, a TANAPu proto hrozí, že navzdory dosavadní snaze Správy dostane přednost hospodářské využití území parku před ochranou přírodních procesů. Nebo dokáže i takto oslabená odborná organizace ochránit přírodu ve stejném rozsahu jako dosud?

Vyhledejte si ubytování


Novinky na váš e-mail

  • Slovakia.travel
  • Horská záchranná služba
  • Union Pojišťovna
  • Liptov
  • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
  • Slovakia Tatry
  • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru