50 let muzea TANAPu

Muzeum Tatranského národného parku v Tatranské Lomnici slaví v těchto dnech padesát let od svého založení. Jeho tematické zaměření na prezentaci živé a neživé přírody i na historii osídlení a lidské aktivity v území nejstaršího národního parku ročně přiláká desítky tisíc návštěvníků.

Něco z historie

Snahy o zřízení muzea ve Vysokých Tatrách sahají až do roku 1874. Avšak založení "svého" muzea se Tatranci dočkali až o mnoho desetiletí později. Oficiálně bylo muzeum TANAPu zřízeno k 1.4. 1957, pro verejnost byla první ucelená expozice otevřena až v roce 1959.

Tematicky byla expozice zaměřená téměř stejně jako dnes - na přírodu národního parku a obyvatelstvo pod Tatrami. Sídlo muzea bylo od počátku v Tatranské Lomnici, v prvních letech své existence to bylo v bývalém letním sídle rodu hraběte Széchenyiho. Až na podzim roku 1969, tedy po deseti letech trvání expozice, byla dokončena a veřejnosti zpřístupněna stavba, která slouží muzeu i v současnosti. Stalo se tak při příležitosti Mezinárodního sympózia k 20. výročí uzákonění Tatranského národného parku.

Zaměření muzea

Muzeum je zaměřeno především na oblast ochrany přírody Tatranského národného parku. Představuje typické horniny a nerosty, rostlinné i živočišné druhy (tematicky rozdělené podle jednotlivých vegetačních stupňů), s nimiž se můžete v nejvyšším slovenském pohoří setkat. Ve sbírkovém fondu Muzea TANAPu jsou zastoupeny především předměty charakteru přírodovědného (botanika, zoologie, geologie, paleontologie) a historického (mapy, staré pohlednice, mince).

Mezi největší zajímavosti expozice neživé přírody patří např. zkamenělé stopy dinosaura s vědeckým názvem Coelurosauriichnus tatricus, pocházející z Tiché doliny. Živou složku přírody pak nejlépe prezentuje Expozícia tatranskej prírody, vlastně malá botanická zahrada pod širým nebem, situovaná za objektem vlastního muzea. Neméně zajímavé jsou ovšem exponáty a dokumenty z historie a  etnografie území Vysokých Tatier (staré lyže, lovecké potřeby, různé užitkové předměty). Součástí sbírek je i fotoarchiv, historická a  odborná literatura je pak soustředěna v knihovně.

Další aktivity muzea

Odborný rozměr expozicím zajišťují pracovníci Výskumnej stanice Štátnych lesov TANAPu. Muzeum proto plní především funkci poznávací, výchovně-vzdělávací a  dokumentační. Návštěvník zde může získat také informační materiály o národním parku, případně zakoupit popularizačně-odborné publikace s  tematikou historie a ochrany přírody, mapy, kalendáře, časopis Tatry, pohlednice či suvenýry (včetně např. sazenic a semen některých skalniček v Expozícii tatranskej prírody).

Pro zájemce z řad návštevníků muzeum nabízí promítání tématických filmů nebo přednášky o ochraně přírody v národním parku. Díky všem těmto lákadlům tak Muzeum Tatranského národního parku společne a Expozicí tatranské přírody navštíví ročně přes 41 tisíc návštevníků.

Vyhledejte si ubytování


  • Slovakia.travel
  • Horská záchranná služba
  • Union Pojišťovna
  • Liptov
  • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
  • Slovakia Tatry
  • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru