Horolezecké cesty v okolí Chaty pod Rysmi

Chata pod Rysmi

Nejzajímavější horolezecké terény v okolí Chaty pod Rysmi.

Občerstvení,Ubytování,

+ Zobrazit více fotografií- Zobrazit méně fotografií

Při ubytování na Chatě pod Rysmi je možné využít vhodné polohy a podnikat výstupy a túry v oblasti Doliny pod Váhou nebo, Ťažké doliny, Mengusovské doliny či doliny Zlomísk.

Doporučované výstupy:

Volia veža

Stanislawského cesta V

Z levé části nástupové plošiny výraznou spárou nahoru přes tři převísky na plošinu pod velkým převisem. Odtud doprava do stěny, pak nahoru kolmou stěnkou na další plošinu. Přibližně v polovině této plošiny nahoru přes mírně převislou stěnku (asi nejtěžší místo) na stupeň, dále pak kousek doprava do krátké trhliny. Trhlinou přímo do kouta pod převisy. Z kouta vodorovný traverz doprava (asi 4 m) po hladké plotně na lehčí terén a jím pár metrů nahoru na plošinu. Odtud doprava a  kousek od spádnice velké plotny trhlinou 30 přímo nahoru pod strmou stěnku a přes ní na přerušované lávky. Potom plotnovitým vhloubením a  stěnou několik metrů doleva a přes velké bloky pod převis. Po římse těsně pod převisem doprava za roh na plošinu. Z levého kouta plošiny trhlinami přímo nahoru a doleva na vrchol stěny. Lehkým hřebenem doprava na vrchol.

Štáflovej cesta V

Nástup je přibližně v polovině nástupové plošiny. Přímo nahoru 15  m, pak přes první převis doleva a stále šikmo vlevo 10 m na balkónek. Z  konce balkónku pod hlavní převis. Zprava přes převis, dále doleva k  velkému balvanu. Pak stále šikmo vlevo pod hlavní plotny a spárou v  jejich středu na horní konec J žebra. Odtud doleva na vrchol stěny. Lehkým hřebenem doprava na vrchol.

J žebro III

Nástup vpravo na nástupové plošině na úpatí výrazného J pilíře. Ze  začátku mírně vpravo od pilíře, pak přímo po pilíři až na věžičku v  pilíři. Z věžičky do sedla a přímo po pilíři (nejhezčí úsek) až na místo, kde se pilíř ztrácí ve stěně. Mírně doleva na vrchol stěny. Lehkým hřebenem doprava na vrchol.

Hřeben Hincova veža - Volia veža II-III

Přímo po ostří hřebenu z Hincovej veže na vrchol Voliej veže.

Žabí kôň

Häberlein IV

Nástup je z jeskyně (výklenku) v J stěně. Odtud doprava na nakloněnou plotnovitou římsu (nejtěžší) po ní vpravo asi 2.5 m, když se přeruší několik metrů přímo vzhůru přes kolmé stupně do méně strmého výklenku. Ním několik metrů nahoru na stupeň, nad ním přechází vhloubení v komín, který směřuje vpravo a uzavírá ho převis. Ze stupně, buď traverz několik metrů vpravo mírně nakloněnou rovnou policí. Z jejího konce nahoru přes stupeň na pravý konec plotnovité římsy. Odtud přes převislý stupeň mírně vpravo na nevelkou plošinku uprostřed nakloněných plotnovitých skal. Anebo vzpomínaným komínem až pod práh. Odtud přes pravou hranu komína, potom pár metrů traverz plotnovitou římsou a dále pak jako první varianta. Anebo nahoru komínem jako předcházející varianta až na plotnovitou římsu, potom nahoru šikmo vpravo na výše položenou římsu, po které kousek vpravo na dobrou plošinu pod kolmou stěnou. Z této plošiny šikmo vpravo na levý okraj velké, strmé plotny. Napříč plotnou vpravo na hřeben a hřebenem na vrchol.

Východním hřebenem III

Z plošiny nad Žabím sedlem slanění do sedla. Ze sedla přes malý stupeň na 40 m Dolný kôň. Hranou hřebene ke kolmému výšvihu (štand). Vpravo od ostří hřebene plotnou, pak úzkou trhlinou na římsu. Z římsy opět na ostří hřebene a dále úzkou hranou hřebene (Horní kôň) až na vrchol.

Ťažký štít (Český štít)

Hřebenem ze sedla Váhy III

Ze sedla vzhůru přes lehké stupně a balvany. Přímo po hřebenu s věžičkami, které přelézáme přímo. Výrazný výšvih obcházíme vlevo a  trhlinou opět vylezeme na ostří hřebene. Přes několik zubů na strmou plotnu v levém úbočí hřebene a tou na skalní stůl na hraně hřebene pod vrcholovou 2.5 m stěnkou. Vzporem na velkou plotnu a tou na vrchol.

Hřebenem od Dračí bránky II-III (výšvih V)

Ze štrbiny vzhůru (6 m) na nevelký stupeň (nejtěžší - V) a výše do krátkého zářezu, běžícího doleva vzhůru. Zářezem do trhliny a trhlinou na velkou plošinu nad výšvihem. Po ostří hřebenu nebo v jeho pravém úbočí k dalšímu výšvihu. Ze začátku po plotnách vpravo, pak zářezem zpět na hřeben a přes jeho vodorovný úsek a 4 m stupeň na vrchol zubu. Následuje skalní kůň. Těsně vpravo pod hranou na nejbližší věž z velkých kamenů. Opět skalní kůň a 1 m sestup doprava na plotnu s puklinou. Puklinou šikmo doprava vzhůru na žebro a po něm zpět na hřeben, který se jen překročí do jeho levého úbočí. Z plotny na hranu krátkého, bočního žebra, vedoucí přes malý převis na vrcholek věže a sestup do sedla za ní. Přes nízkou stěnu na hřeben a na vrchol Kohútiku. Přes 4 m kolmý sráz sestup do Štrbiny pod Kohútikom. Ze štrbiny přes vysoké skalní stupně, poněkud vlevo od hřebenu, strmě až k převislému výšvihu. Pod ním po římse doleva do kolmého, dvakrát převislého komínu (převisy obcházíme vlevo) a komínem na hřeben. Po něm k sedélku pod 6 m stěnkou a  nad na vrchol.

Dračie pazúriky

SZ stěnou III

Pilířem, který spadá z Dračích pazúriků nahoru

Hřeben od J k S II-III

Od štrbiny pod Kôpkami po vodorovném hřebenu do sedélka. Následující zub obcházíme v levém úbočí po širokém, vodorovném skalním pásu, pak ručkujeme podél puklé plotny. Takto do kolmého 8 m komínu, jím nahoru. Hřebenem na další dva zuby, pak příkrou hranou dolů na stupeň nad nejnižším, poněkud převislým srázem. Ze stupně po skalkách do Dračí bránky.

Malý Gánok (Malý Ganek)

Stará cesta IV

Nástup je v kotli pod prostředkem stěny. Z kotle skalními římsami šikmo doleva k trhlině (protíná celou stěnu a ústí u SV okraje Galerie Ganku), která začíná jako strmý, částečně plotnovitý žlábek. Tímto žlábkem několik délek nahoru až do mokrého výklenku se sutinovým dnem, nad kterým je převis. Odtud traverz přes strmé plotny doleva na široké příkré žebro, které je vlevo od trhliny. Po pravé straně žebra nahoru stupněmi a stěnkami. V místech, kde se žebro stává kolmým: Buď Obejdeme žebro z pravé strany, nahoru na velký sutinový stupeň nad 10 m stěnkou žebra. Nebo zleva přes 10 m stěnku žebírka na velký sutinový stupeň (nepokračovat po římsách doprava). Ze stupně nahoru na další plošinku, nad kterou je kolmá stěna žebírka, která je hladká a dole s převislým zářezem. Odtud: Buď zářezem mírně vpravo nahoru na malé sedýlko v ostří žebírka. Nebo od začátku zářezu několik metrů vlevo za hranu žebírka a  doprava nahoru běžící trhlinou na malé sedýlko v ostří žebírka. Nad ním se žebírko ztrácí v hlubokém, kolmém komíně, který se dělí na dvě trhliny. Pravou z nich , potom komínem přes několik převislých bloků na malou suťovinovou plošinu se zaklíněnými kameny. Z ní levou částí komína kolmou stěnou na levý okraj Galérie Ganku.

Lokalita

Vyhledejte si ubytování


  • Slovakia.travel
  • Horská záchranná služba
  • Union Pojišťovna
  • Liptov
  • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
  • Slovakia Tatry
  • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru