Horolezecké cesty v okolí Zbojníckej chaty

Zbojnícka chata

Nejzajímavější horolezecké terény v okolí Zbojníckej chaty.

Občerstvení,Ubytování,

+ Zobrazit více fotografií- Zobrazit méně fotografií

Z ubytování na Zbojnícké chatě je možné podnikat výstupy a zajímavé túry v oblasti Veľké Studené doliny, je zde asi největší možný výběr atraktivních výstupů v Tatrách.

Doporučované výstupy:

Východná Vysoká

Hřebenem z  Prielomu II-III

Jehlu nad sedlem obejdeme zprava. Nakloněným žlebem do úzké štrbiny mezi jehlou a protějším výšvihem a stěnkou na výši jehly. Překloníme se nad štrbinou do stěny výšvihu a po menších chytech se vytáhneme nad římsu, po ní nad Veľkou Studenou dolinu. Zpět na hřeben. Po nakloněné hraně nahoru pod výrazný výšvih v hřebenu. Pod ním doprava na římsu a strmým mělkým žlebem zpět na hřeben. Hřebenem na věž, přes balvany na další věž a do štrbiny za věží. Pomocí úzké trhliny po levé straně výšvihu hřebenu vzhůru na jeho ostří. Pak opět vpravo od něho, mimo převislý blok nahoru na hřeben. Pak následuje skalní kůň, rozšířený hřbet a vrchol.

Ostrý štít

Jižním pilířem IV

Nástup je asi 60 - 80 m od ústí žlabu z Prielomu v Ostrom, uprostřed trojúhelníkové základny pilíře, tam, kde vidíme dva červené střechovité převisy nad sebou. Výstup vede šikmo doprava na pravý okraj trojúhelníku. Pomocí hladkých chytů nejdříve ve směru spodního červeného převisu na travnatou plošinku. Odtud kousek doprava na plotnovitou lávku a dále šikmo doprava nahoru k trhlině. Nahoře je převislá a končí lávkou, na které leží volné balvany, těsně na pravém okraji pilíře. Odtud přechod 2 m doprava na ostří pilíře a 4 m nahoru na další lávku. Z  lávky nahoru a trochu doleva pod obrovskou, zdaleka viditelnou plotnu. Tvoří druhou čtvrtinu pilíře. Travnatým žlábkem, který se táhne středem plotny, už blízko levého okraje pilíře. Tady z nejvyššího bodu strmé ploché lávky, šikmo doprava běžícím zářezem 3 m nahoru k mohutným puklinám. Odtud přechod doleva 4 - 6 m na pohodlnou plošinu nad JZ stěnou. Dále nahoru komínem na hranu 30 m na velkou dvojitou plošinu. Tady přechod doprava, potom nepravidelným zářezem v pravé straně pilíře nahoru. Dále pak tupou hranou na další plošinu a přímo na vrchol.

Východním hřebenem III (jedno místo IV)

Hřebenem (zprvu téměř vodorovně) přes věžičky a zuby (buď je přelézáme nebo obcházíme vpravo. Od paty spodního ze 3 výšvihů hřebenu obejdeme ho vpravo po popukaných skalách a balvanech a na vyšší stupeň se vytáhneme ostřím. Následuje vodorovný skalní kůň a nad ním střední výšvih. Odtud buď v polovině vodorovného hřebenu zářezem v hladkých plotnách několik metrů šikmo doleva dolů a po vodorovné římse doprava na travnatou plošinku u paty 5 m stěnky, proťaté trhlinou. Po stěnce vzhůru na skloněnou plotnu - dno malého výklenku. Nebo hranou dolního 6 m stupně výšvihu a pak z krátké římsy slanit do výklenku. Z výklenku po několika stupních šikmo doleva vzhůru na výstupek stěny a dále buď vpravo od komínku rovnoběžně s hranou středního výšvihu a vzpíráním v  komínku, přes vklíněné balvany do sedélka nad výšvihem, nebo po travnaté lávce doleva a po stupních a plotnách doprava na krátkou, vodorovnou část hřebenu, končící sedélkem pod horním výšvihem. (Prostřední výšvih lze též obejít na straně Javorové doliny lávkou a žlebem - IV). Ostřím přes horní výšvih, výše vpravo obejdeme 2 m schod a hřebenem na vrchol.

JZ stěnou (Motykova cesta) V

Nástup je těsně vlevo od levé hrany pilíře ve vhloubení, od kterého doleva asi 40 m níž ústí žlab z Prielomu v Ostrom. Vhloubení nahoru až nakonec na plošinu. Z ní přes levou stěnku na travnatou terasu a dále po travnaté lávce doleva. Nakonec nahoru strmým žlábkem stále mírně vlevo na další travnatou terasu se skálou na jištění. Před sebou máme plochou kolmou stěnu s komínem s několika převisy, které tvoří jeskyňky. Po travnatých stupních 15 m šikmo doleva pod komín. Přímo nahoru přes převis do první jeskyňky. Druhou větší přelézáme zprava po převislé 4 m stěnce. Třetí obejdeme levou stranou komínu k hladké ploché trhlině. Levou plotnou trhliny na stupínek na hraně. Nyní překrok 0.5 m doleva dolů a 8 m doleva přerušovanou lávkou na malou plošinku. Odtud přímo nahoru přes převis na další strmou plošinku a mírně doprava stěnkou s drobnými chyty. Nepravidelným, několikrát přerušeným žlabem do vhloubení. Potom 30 m po trsech trávy pod vrcholový masív a šikmo doprava běžící trhlinou na vrchol.

Široká veža

Hlavní trhlinou (klasická cesta) IV-V

V levé polovině jižní stěny je výrazné 100-metrová trhlina. Levá polovina stěny má vrchol na dvojhrbé vyvýšenině. Nástup je ve spádnici této dvojhrbé vyvýšeniny, kousek napravo od místa, kde skály půlkruhovitě zabíhají do suťoviska. Nejprve žlabem 25 m přímo nahoru, potom po travnatých stupních několik metrů doleva do krátké strmé trhliny rovnoběžné se žlabem. Trhlinou nahoru na travnaté stupně a  doleva k bílému výlomu. Vlevo od něj přes téměř kolmou stěnku na travnatou lávku. Po lávce doleva k hraně stěny. Odtud: Od odštípnutého balvanu vzhůru kolmou stěnkou téměř bez chytů a stupů, nebo po lávce dále doleva a šikmo doleva běžící puklinou vzhůru na travnaté stupně, nebo vodorovný traverz ještě dále doleva (několik metrů za puklinu) až za převislý roh skal a strmou stěnkou na travnaté stupně.
Po nich několik metrů mírně vpravo na terasu vlevo od spodního výklenku ležícího u horního konce nejvyššího travnatého pásu ve stěně. Z  terasy vede strmá, hladká dole převislá 8 m plotna, která tvoří zářez s  postranními vystupujícími skalami vpravo. Zářezem 6 m nahoru (IV), pak po skoupých stupních traverz přes plotnu doleva a po její levé hraně (bez stupů) na malý schod. Nahoru k ústí trhliny (nejtěžší místo). Trhlinou 25 m nahoru na travnatý stupeň. Odtud buď 2 m traverz vodorovně doleva do stěny. Stěnou, poněkud vlevo, za její hranu na stupeň těsně nad srázy stěny. Dále vedlejším zářezem šikmo doleva od horního výklenku. Z výklenku přes levou kolmou stěnku do širokého žlabu a žlabem několik metrů nahoru. Potom vpravo na žebro, po žebru přes hladké plotny přímo nahoru a nakonec šikmo doprava znovu do hlavní trhliny na plošinku. Nebo z travnatého stupně trhlinou dál vzhůru. Po 30 m pod převis. Pod ním dlouhým krokem doleva (nejtěžší místo) na hřbet a po něm na plošinku. Z plošinky 30 m nahoru. Poslední převis, který obejdeme vlevo a stěnou na sedlo v JZ hraně. Odtud buď po hraně na vyvýšeninu a  přes ní do sedla, nebo šikmo doleva do JZ rokliny a jí na sedlo. Ze  sedla na vrchol.

Lokalita

Vyhledejte si ubytování


Související ubytování


  • Slovakia.travel
  • Horská záchranná služba
  • Union Pojišťovna
  • Liptov
  • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
  • Slovakia Tatry
  • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru