Horolezecké cesty v okolí Zeleného plesa

Chata pri Zelenom plese

Nejzajímavější horolezecké terény v okolí Chaty pri Zelenom plese.

Občerstvení,Ubytování,

+ Zobrazit více fotografií- Zobrazit méně fotografií

Během ubytování na Chatě pri Zelenom plese je možné podnikat výstupy a  túry v oblasti jedné z nejkrásnějších tatranských dolin.

Doporučované výstupy:

Čierny štít

Jižní stěnou III

Komínem vedoucím do Papirusovej štrbiny dvě délky lana. Pak doprava a po skalních stupních další dvě délky pod komín, jím 12 m nahoru na 0.5 m širokou travnatou lávku. Po ní doprava k výraznému žebru. Překročíme ho doprava. Po dalších 2 délkách na krátkou lištu. Nad ní do hlubokého žlábku, táhnoucího se k plochému úseku hřebenu mezi věžičkou ve V hřebenu a vrcholem. Žlábkem na hřeben a pak na vrchol.

Stanislawského cesta JV stěnou IV

Nástup je z  rampy, která vede do Stolarczykova sedla, několik desítek metrů vpravo od ústí komínu Papirusovej štrbiny. Směr výstupu udává bílý výlom skal ve spádnici vrcholu, asi 60 m nad nástupem. Vlevo od pilíře, dělícího stěnu, je nevýrazné vhloubení, které začíná převisem asi 30 m nad úpatím. K převisu jdeme buď zleva šikmo stoupajícími plotnami, nebo přímo zdola pravou z dvou žebírkem oddělených trhlin. Pod převisem několik metrů po pravé stěnce pravé trhliny na úzkou římsu. Římsou doleva zpět do trhliny. Za chvíli z ní ven a přes stupně šikmo doleva na plošinu. Z ní doprava do velkého zářezu vhloubení. 20 m zářezem a po překročení malého převisu ještě 15 m v jeho levé stěně na stupeň. Odtud doprava do komínku. Jím a potom jakoukoliv ze dvou trhlin do výklenku pod převisem. Stěnkou po levé straně na travnatou plošinu, kterou vidíme vpravo. Překročíme puklinu a vystoupíme na terasu. Nyní 12  m doprava na okraj obrovského zářezu. Žebírkem na stupeň a mezi rozervanými skálami mírně doleva. Dále se stěna zužuje v plotnovitý pilíř, končící se na předvrcholu. Buď přechod doleva do žlábku a jím do sedla mezi vrcholem a předvrcholem, nebo doprava a po plotnách pilíře na předvrchol. Hřebenem na vrchol.

Prostředním vhloubením JV stěny IV-V

V pravé polovině stěny jsou dvě vhloubení: levé (těsně vprvo od pilíře) vede k předvrcholu a pravé končí ve velkém převisu. Výstup vede levým vhloubením. Žlábkem s jedním stěnovým přerušením nahoru až na konec. Pokračování najdeme vlevo nahoře. Po 15 m přes malé přerušení žlábku vlevo pod čtvercový převis. Převis obejdeme těsně vlevo, potom několik metrů nahoru pod další velký převis. Pod ním 2 m traverz doprava a žlábkem nahoru, dokud to dovolí. Odtud těžký krok doleva a žlabem za hranu dál. Za stěnkou následuje několik střechovitých převisů, které obcházíme zleva doprava do nového žlebu, kterého levou stranu tvoří stěna. Stěnou nahoru, čímž se vyhneme převisům nad žlabem. Dále pak na předvrchol a na vrchol.

Jastrabia veža

Východním hřebenem II - III

Po hřebenu pod převis stěny. Těsně pod ním traverz doprava přes nakloněnou hladkou plotnu k pravé hraně stěn. Po hraně doleva na věž, kterou vrcholí převislé stěny, které jsme obešli. Nyní stále hřebenem strmě dolů do sedélka a z něho vzůru téměř kolmo. Výše těsně vlevo od hrany na vodorovný štítový hřeben a na vrchol.

Karbunkulový hrebeň

Od Jastrabieho sedla do Belasej štrbiny II

Z Jastrabieho sedla buď těsně vpravo od hřebene strmým žlábkem, pak doleva a hřebenem na první travnaté plece hřebene, nebo vpravo od žlábku po travnatých stupních a skalách vzhůru až za hranu bočního žebra sbíhajícího z V hřebene. Vpravo od žebra v travnatých žlábcích a po balvanech, nakonec po hřbetu na první travnaté plece hřebene. Dále po hřebeni nebo vpravo od něj přes všechny tři Kopiniaky na Malý Kolový štít.

Lokalita

Vyhledejte si ubytování


Související ubytování


  • Slovakia.travel
  • Horská záchranná služba
  • Union Pojišťovna
  • Liptov
  • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
  • Slovakia Tatry
  • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru