Horské názvosloví

Uvádíme zde jen základní terminologii a přehled názvů horských terénních útvarů vyskytujících se nejčastěji v turistických a horolezeckých průvodcích.

Rozsocha je pobočný hřeben odbočující z hlavního hřebene v  tzv. uzlovém bodě. Z hřebene směrem do doliny vybíhá množství malých hřebínků - žebra, dále ostruhy, pilíře (ostrá žebra), a tím vytvářejí kotliny. Mezi průběhem hřebene a dolinou je úbočí, svah (zatravněné, s kosodřevinou, mírnější) nebo stěna (strmější, skalnatá).

Útvary reliéfu

 1. Vrcholy
  • hora, vrch, štít
  • věž, roh, zub, hrot, jehla (užší a strmější)
  • žandarm (věžička), kopa (oblá)
 2. Prohlubeniny mezi vrcholy
  • sedlo (výrazné)
  • štrbina (úzké)
  • priehyba (nevýrazné mělké)
 3. Jiné útvary v hřebeni
  • kůň (ostří hřebene)
  • výšvih (přerušení plynulého spádu hřebene srázem)

Členitost skály (stěny)

 1. Svislé nebo šikmé útvary
  • žleb, žlab, rokle, žlábek, komín, spára, puklina, trhlina = vyhloubeniny (negativní tvar)
  • hrana = výstupek nad okolí (pozitivní tvar)
 2. Útvary převážně horizontálního průběhu
  • plotna (hladká, málo členitá nebo nečlenitá plochá skála různého sklonu)
  • lišta, římsa, lávka, pás, rampa, galerie
  • převis, střecha, terasa, balkon, kazatelna

Dolina

 • tvarovaná vodou (tvar V) nebo ledovcem (tvar U)
 • jezera, plesa
 • patra a prahy doliny
 • ledovcové morény, firnová pole
 • sutoviska a sutové kužele

%%full%%

 • Slovakia.travel
 • Horská záchranná služba
 • Union Pojišťovna
 • Liptov
 • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
 • Slovakia Tatry
 • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru