Ideální doba na jarní zalesňování v Tatrách

Stabilní počasí je ideální na zalesnění kalamitních ploch

Letos lesníci začli zalesňovat o dva týdny dříve. Počasí jim nahrálo.

Výsadba nad cestou SlobodyLetos jsou stromky venku dříve

Jarní zalesňování v Tatranském národním parku začalo o dva týdny dříve než v letech minulých. Na začátku jara byl zaznamenán deficit vláhy v půdě, který částečně vyrovnaly srážky z druhé poloviny dubna. Nyní, když je počasí bez extrémně vysokých teplot a je relativně stabilní s každodenními srážkami, je to období doslova ideální na jarní zalesňování v Tatrách. „Zalesňujeme na všetkých ochranných obvodoch Štátnych lesov TANAPu od Oravy až po Červený Kláštor. Do pôdy zasadíme približne 450 tisíc sadeníc. K dnešnému dňu sme zalesnili viac ako polovicu z dvestoštyridsať hektárovej plochy a predpokladáme, že v priebehu dvoch týždňov výsadbu ukončíme,“ říká Ján Marhefka z odboru péče o lesy Státních lesů TANAPu.

Zalesňuje se stále, i 10 let po kalamitě

Po 10 letech od větrné kalamity se zalesňování dostalo už po horní hranici lesa. „Miestami sa dostávame do nadmorských výšok presahujúcich 1 300 metrov, ale keďže zalesňujeme aj plochu po vlaňajšom požiari pod Smokovcami, tak sadíme aj vo výške deväťsto metrov nad morom a nižšie. Pod hranicou sedemsto metrov zalesňujeme napríklad v okolí rómskych osád, kde ich obyvatelia lesné porasty sústavne likvidujú,“ popisuje Ján Marhefka. Výsadba bude končit pod horní hranicí lesa, která je v Tatrách ve výšce 1450 metrů nad mořem a kde převládají kosodřevinové porosty (borovice kleč). Lesníci Státních lesů TANAPu nebudou sázet ani v pátém stupni ochrany přírody, protože jim to zákon o ochraně přírody a krajiny a platné rozhodnutí orgánu státní správy ochrany přírody zakazuje. V tomto území nesmí nikdo zasáhnout do vegetačního a půdního krytu.

Nahoře převládá smrk, ale sází se i další druhy

Převládající dřevinou při obnově kalamitního území je, vzhledem na nadmořskou výšku, v tomto roce už smrk. Nemalý podíl mezi sazenicemi má jako stabilizační prvek vznikajícího lesního porostu i borovice, modřín a jedle. „Jedľu sadíme už v nižších počtoch oproti minulosti vzhľadom na nadmorskú výšku, v ktorej zalesňujeme. Vyššie zastúpenie medzi vysádzanými drevinami má už len v oravskej časti Tatranského národného parku, na Podspádoch a na Javorine. Spomedzi listnatých drevín pomiestne vysádzame buk, javor, jaseň, brest a jelšu. Avšak aj ich podiel v porastoch v porovnaní s rokmi predchádzajúcimi klesá, vzhľadom na prírodné podmienky vysokohorského prostredia pod hornou hranicou lesa, v ktorom sa tieto dreviny uplatňujú iba zanedbateľným zastúpením“ uvedl Ján Marhefka.

Sazenice jdou do milionů

Od roku 2004 vysadily Státní lesy TANAPu na spravovaném území Tatranského národního parku více než sedm milionů sazenic, přičemž zalesnili téměř dva tisíce sedm set hektarů kalamitního území a přirozené zmlazení tatranských dřevin zaevidovali na dalších téměř dvou tisíc pěti stech hektarech spravovaných lesních pozemků.

Zdroj:

Tisková zpráva ŠL TANAPu


  • Slovakia.travel
  • Horská záchranná služba
  • Union Pojišťovna
  • Liptov
  • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
  • Slovakia Tatry
  • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru