Kamzíci před zimou

V Tatranském národním parku proběhlo další sčítání kamzíků

Ještě před nástupem zimní sezóny proběhlo v Tatrách sčítání kamzíků. 27. a 28. října 2005 se na Slovensku (Správa TANAP a Štátne lesy TANAP) a v Polsku (Tatrzański Park Narodowy) zaznamenávaly letošní stavy populace tohoto vzácného živočicha.

Kolik jich je?

Populace kamzíka vrchovského tatranského (Rupicapra rupicapra tatrica, Blahout 1971) je jedním z nejvzácnějších biologických unikátů a glaciálních reliktů (glaciální relikt je pozůstatek z doby ledové), které najdeme na území obou parků - Tatranského národného parku (TANAP) a Tatrzańského Parku Narodowého (TPN).

Počet kamzíků v posledních letech narůstá. V oficiálním prohlášení po sčítání se objevila čísla, která to dokumentují. V obou částech parku (TANAPTPN) napočítali 486 kamzíků včetně 62 letošních mláďat. Z toho bylo ve slovenské části 373 kamzíků, z  toho 46 mladých a v Polsku to bylo 113 kusů kamzičí zvěře a mladých napočítali 16.

Stabilizace v posledních letech

Katastrofálně nízký stav (160 kusů) kamzíků v Tatrách z konce 90. let je zřejmě zatím zažehnán. Za posledních pět let, kdy probíhá záchranný program podpořený Ministerstvem životného prostredia SR, se podařilo stav populace stabilizovat. Kamzíci v současnosti již dále neubývají, ale nárůst populace je pomalý.

%%full%%

Přitom v letech 1964-65 se prohánělo v Tatách okolo tisíce kusů. Nejpočetnější skupiny kamzíků se pohybují v severní části Belianských Tater, zřejmě i  díky dlouhodobé uzávěře této oblasti. Paradoxem je, že v Belianských Tatrách za poslední roky naopak vymizely kolonie svišťů, kterým tu ubývají vhodné biotopy v důsledku zarůstání kosodřevinou. Na polské straně je nejvíc kamzíků v okolí Mořského Oka.

Největší úbytky zaznamenali strážci TANAPu v  liptovské části Západných Tater. Při sčítání sledovali větší stáda např. v Račkovej (26 kusů) a Jaloveckej dolině (18 kusů), naopak Bystrá, Žiarská a Kamenistá dolina vykazovaly v době monitoringu nejnižší stavy (1-4 kusy). Potvrzuje se také obtížný návrat kamzíků do Bielovodské, Tiché a Kôprové doliny, ač nejsou tolik zatížené turismem.

Záchranný program

V terénu se v rámci záchranného programu (více o programu najdete na www.kamzik.sk) zintenzivnila strážní a monitorovací činnost, revitalizují se kamzičí biotopy a zřídila se kamzičí soliska. Přežití kruté zimy je pro stáda a zejména mladé kusy nejtěžší zkouškou.

Zajímavou součástí programu, o které jsme vás zatím neinformovali, je i  vědecká práce uskutečněná ve spolupráci se ZOO Bojnice. V Západných Tatrách nosí trojice kamzíků obojek s vysílačkou. Od roku 2003 umožňuje jejich sledování posuzovat pohyb zvířat po horách, monitoruje se migrace během sezón a ujasnila se denní a noční aktivita kamzíků.

Jak pomoci

Na uvedené internetové stránce můžete stále pomáhat pracovníkům národního parku ve sledování tohoto symbolu Tater. Vyplněním formuláře o pozorování kamzíka pomůžete cennými informacemi.

TPN

Vyhledejte si ubytování


  • Slovakia.travel
  • Horská záchranná služba
  • Union Pojišťovna
  • Liptov
  • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
  • Slovakia Tatry
  • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru