Kežmarok

Kieżmark | Käsmark / Kesmark | Késmárk

Kežmarok je historické město na východním Slovensku. Leží v Prešovském kraji. Žije zde asi 17 000 obyvatel.

Občerstvení,Ubytování,

+ Zobrazit více fotografií- Zobrazit méně fotografií

Kežmarok je město s bohatou historií (sahá až do doby před 10 000 lety). Vznikl ve 13. století sloučením několika osad. V roce 1269 získal městská práva a později i další privilegia spojená se statutem svobodného královského města (2 výroční trhy, erb, právo skladu...). V  roce 1463 byl postaven hrad, který významně ovlivnil dějiny Kežmarku, jeho majitelé si snažili město tři století neúspěšně podmanit.

Kežmarok se nacházel na důležité obchodní cestě, spojující Orient se severní Evropou. Proto byl hospodářský rozvoj velmi rychlý a  město bohatlo. Od 15. do 19. stoletím zde působilo 38 cechů, čímž se Kežmarok zařadil mezi první čtyři města na Slovensku.

V roce 1950 bylo historické jádro města vyhlášeno městskou památkovou rezervací, od roku 2008 má i památku UNESCO (Drevený artikulárny kostol). Dnes patří Kežmarok k největším a nejhezčím spišským městům.

Přístup / Doprava

Nejjednodušší je dopravit se do Kežmarku autobusem z Popradu (přímé spoje) nebo vlakem (nemůžeme se spolehnout na návaznost spojů, vlaky na sebe nečekají).

Jízdní řády najdete také na internetu:
české: www.jizdnirady.cz
slovenské: www.cp.sk

Zajímavosti

Drevený artikulárny kostol

Národní kulturní památka, nacházející se za hradbami města. Postaven v roce 1687, do dnešní barokní podoby přestaven v roce 1717. Na stavbu přispěli protestanti z celé severní Evropy. Půdorys je nezvykle ve tvaru rovnoramenného řeckého kříže. Do přízemí a šesti kúrů se vejde více než 1500 lidí. V roce 2008 byl zapsán s dalšími 7 dřevěnými kostely karpatského oblouku na Slovensku na seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Seznam světového  kulturního a přírodního dědictví UNESCO

Nový evanjelický kostol

Postaven v 2. pol. 19. století jako nový reprezentativní chrám v  tzv. eklektickém slohu, obsahujícím prvky byzantské, románské, renesanční, maurské a různé orientální.

Lýceum

Národní kulturní památka. Již ve 14. století vznikla městská škola, poté gymnázium, od přelomu 18. a 19. století lyceum. V budově umístěna největší školní historická knihovna ve střední Evropě (150 000  svazků). Působili zde vyučující a studovali žáci z celé střední Evropy, mnozí jsou spojeni s Tatrami: např. historici a geografové Dávid Frölich (první známý horolezecký výstup v roce 1615), Juraj Buchholtz, Tomáš Mauksch a Daniel Speer (první popis výstupu na tatranský štít z pol. 17.  století).

Starý trh

Jedna z nejstarších kežmarských ulic, základy většiny domů jsou ze 13. století. Na horním i dolním konci jsou typické spišské řemeslné domy.

Hlavné a Hradné námestie

Na Hlavním náměstí se konaly oba výroční trhy, v dnešní době na ně navazují každoroční přehlídky Európske ľudové remeslo (vždy druhý víkend v červenci) a Vianočné trhy. Najdeme zde infocentrum, městskou radnici, goticko-renesanční domy i typické spišské domy. Můžeme také navštívit Múzeum meštianskej bytovej kultúry na Spiši v domě č. 55.
Volně navazující Hradní náměstí je zajímavé domem Dávida Frölicha (č. 22) a barokním Paulínskym kostelem.

Hrad

První písemné zmínky o hradu jsou z roku 1463. Patří k typu tzv. městských hradů, který měl bránit město před případnými nepřáteli. Ale jeho majitelé bojovali proti Kežmarku, který se nechtěl vzdát práv svobodného královského města a stát se poddanským městem. V jedné z  hradních věží byla manželem vězněna Beata Laská, protože bez něj v roce 1565 uskutečnila první známý výlet do Vysokých Tater (pravděpodobně do Doliny Bielej vody). V současnosti slouží hrad expozicím muzea.

Bazilika Sv.Kríža a Zvonica

Bazilika pochází z 13. století, v polovině 15. století proběhla gotická přestavba do dnešní podoby. Převážně gotický je i bohatý interiér kostela. V blízkosti se nachází renesanční zvonice z konce 16.  století. Nejstarší zvon je z roku 1525.

Kontakt

Informační centrum

IC se nachází na Hlavním náměstí u radnice.
Tel. +421-(0)-52 452 40 47
E-mail: infokk@sinet.sk

Informace

Lokalita

Vyhledejte si ubytování


  • Slovakia.travel
  • Horská záchranná služba
  • Union Pojišťovna
  • Liptov
  • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
  • Slovakia Tatry
  • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru