Mimořádné číslo časopisu Tatry věnované kalamitě

Kalamita 2004 s desetiletým odstupem očima lesníků

Letošních 10 let po kalamitním větru se promítlo do nového čísla časopisu Tatry. To přináší speciální přílohu věnovanou fenoménu lesa ve Vysokých Tatrách. Jak vypadají Tatry 10 let po kalamitě očima lesníků? A jak budou vypadat za dalších deset let?

Mimořádné vydání časopisu Tatry ke Kalamitě 2004Mimořádné číslo časopisu Tatry vychází v listopadu a je věnované celé události z roku 2004, která změnila Vysoké Tatry k nepoznání. Kalamita obrátila Tatry naruby.

Obsah mimořádného vydání Tatry - Kalamita

Vietor a lesy
Proudění vzduchu je důležitý a v některých případech klíčový faktor vývoje lesa. Slabé proudění ovlivňuje pozitivně mikroklima porostů, zprostředkuje opylení květů, podporuje rozšiřování semen. Prudké zesílené proudění, větrné smrště s rychlostí vichřice přesahující 75 km/h mají opačné, destrukční účinky na les. V ekologii se nazývají větrné disturbance, narušení, v lesnické praxi větrné kalamity, živelné velkoplošné poškození či pohromy.
Text: Milan Koreň

Veľká kalamita
Od pátku 19. listopadu 2004, když jižní svahy Vysokých Tater výrazným způsobem zasáhla větrná smršť „Alžběta“, uplynulo už deset let.
Text: Miroslav Jurčo

Väčšinu kalamity spracovali v roku 2005
Od začátku roku se intenzivně pracovalo na čtyřech zásadních projektech, přičemž priorita se kladla na "Projekt spracovania kalamitného dreva".
Text: Miroslav Jurčo

Zvěř měla tušení

Zver po kalamite
Lesní zvěř se před kalamitou instinktivně z tatranského lesa vytratila. V tu zimu se na svoje původní zimoviště nevrátila. Jen postupně si nacházela nové migrační trasy, zimoviště i říjiště. Kalamitní území se stalo místem, které v tomto stádiu umožňuje přežít většímu poštu lesní zvěře.
Text: Jozef Hybler

Stotisíce kubíkov pre lykožrúta
V prvních měsících roku 2006 se ve zpracování kalamity pokračovalo a v pololetí tohoto roku se doslova finišovalo v dokončování zpracování posledních zbytků větrné kalamity tam, kde to orgány státní správy životního prostředí udělením výjimky povolili. Do konce května se zpracovalo ještě 132 012 m3 kalamitního dřeva.
Text: Miroslav Jurčo

Kalamity pribúdajú, výnimky nepovoľujú
Nebyla to jen asanace rozsáhlé kalamity, která lesníky Státních lesů TANAPu v uplynulém desatiletí zaměstnávala. Zbytky zelených lesních porostů ničily i další větrné kalamity menšího rozsahu.
Text: Miroslav Jurčo

Stratia sa turistické chodníky v divočine?
Pod povalenými stromy se nedaly najít ani turistické cesty. Pokud turistické značky byly malované na kmenech, zmizely i ty. V některých úsecích poškodily povrch chodníků vývraty kořenů. Nebylo radno tudy procházet. Trvalo ale pouze necelý půlrok, aby byla turistická síť cest průchodná opět v celém rozsahu.
Text: Lenka Burdová

Oheň ohrožoval a ohrožuje kalamitní území

Najväčšie je požiarne riziko
Oheň je jeden z nejvážnějších škodlivých činitelů v lese. Více než sedmitisícové hektarové kalamitní území Tatranského národního parku včetně rozsáhlé plochy suchých lesních porostů v bezzásahovém stupni ochrany přírody je v současnosti z hlediska možnosti vzniku požáru nejrizikovějším.
Text: Lenka Burdová

Kalamita pod kôrou
Plošné umírání tatranského lesa nepoškozeného větrem v listopadu 2004 způsobil lykožrout smrkový. Vyplynulo to z jeho životní strategie přežít.
Text: Ján Ferenčík

Kalamita ako objekt výskumu
Rozsah a intenzita škod, které způsobila větrná kalamita v listopadu 2004 na jížních svazích a podhoří Vysokých Tater, mnohonásobně překročila dosud známá čísla o objemu a ploše vyvrácených a polámaných porostů nejen v Tatrách, ale i na Slovensku. Dokonce i v evropském měřítku byla tato událost zařazená mezi deset nejvýznamnější větrných kalamit za posledních třicet let.
Text: Peter Fleischer

Pestovanie sadeníc
V období před 19. listopadem 2004 obhospodařovaly Státní lesy TANAPu 44 malých lesních školek a Středisko genofondu dřevín Rakúske lúky s celkovou produkční plochou necelých dvacet hektarů. Od té doby prošlo pěstování sazenic lesních dřevin, tzv. lesní školkařství, výraznou modernizací.
Text: Ján Marhefka

Obnova kalamitného územia
Vítr zasáhl především souvislou plochu lesních porostů ochranných obvodů Podbanské, Štrbské Pleso, Vyšné Hágy, Dolný Smokovec, Tatranská Lomnica a Kežmarské Žľaby ve výšce od 800 do 1 200 metrů nad mořem.
Text: Ján Marhefka

Premeny tatranského lesa spoza kamery
Pět filmů, jeden pohled. A rozhovor s jejich autorem, Pavlem Kráľem, který chtěl obrazem i slovem ukázat význam lesa a jeho nesmírnou hodnotu. Ale zejména lesa zeleného, který člověk chrání, ošetřuje a rozumně využívá dlouhé období.
Text: Lenka Burdová

Poučení je po deseti letech zřejmé

Škody, ktoré spôsobujú myši, nie sú citeľné
Uplynulo deset let výzkumu fauny na stacionárních plochách mezi Tatranskou Lomnicí a Vyšnými Hágami v lesních ekosystémech postižených větrnou katastrofou v listopadu 2004 a devět let po požáru v roce 2005.
Text: Barbara Chovancová a Ladislav Hlôška

Zdravotný stav lesov je ohrozovaný
Lýkožrouti, vítr, povodně, sucho a zvěř tvoří komplex nejdůležitějších škodlivých činitelů, které ovlivňují zdravotní stav lesních porostů v TANAPu na území zasaženém větrnou kalamitou před desíti lety.
Text: Ján Andráš

Vývoj vegetácie na kalamitných plochách
Vegetace je neobyčejně proměnlivá v čase i prostoru. Příčiny, které tyto změny způsobují, jsou různého původu. Probíhají v odlišných časových intervalech a mohou se rozdílným způsobem kombinovat a doplňovat.
Text: Zuzana Homolová

Tatry objavujú mladí ľudia
Naši dědové a babičky říkávali, že si člověk na všechno zvykne. Zvykli jsme si. Na výhledy na štíty, které jsme předtím z Cesty slobody nikdy neviděli, na množství pěkných i méně pěkných budov, které byly dobře ukryté v lese, na ztrátu stromů, našich opěrných bodů, při odbočování z cest. Zvykli jsme si na častější mlhy, na vítr, který zase a znovu vyvrací stromy.
Text: Zuzana Šedivá

Zdroj:

Tisková zpráva ŠL TANAPu

Zajímavosti

  • V roce 2014 vychází společné číslo časopisu už podeváté.
  • Předplatné v České republice zajišťuje: MediaCall s.r.o., Vídeňská 995/63, 639 00 Brno, tel.: +420 532 165 165, import@mediaservis.cz. Výše předplatného je 6.60,- €. Časopis Tatry vychází 6x ročně vždy začátkem lichého měsíce. Slovensko-polské vydání se připravuje 1x ročně v letní turistické sezóně. Ti, kteří si TATRY předplatili na jeden rok, mají mimořádné číslo zdarma. Jinak je jeho cena 1.60,- € / 7 PLN.

Vyhledejte si ubytování

Fotografie


  • Slovakia.travel
  • Horská záchranná služba
  • Union Pojišťovna
  • Liptov
  • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
  • Slovakia Tatry
  • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru