Modřín rozzáří les v Tatrách více

Podíl modřínu se navyšuje na extrémních stanovištích

Lesníci na extrémní stanoviště doporučují výsadbu modřínu opadavého.

Vysázení stromů pod Malou SvišťovkouModřín může ochránit smrkové porosty

V květnu se Tatry hodně zazelenaly. Rašil právě modřín opadavý (Larix decidua), který je rozšířený v lesích po celém území Tatranského národního parku. Modřín ale nevytváří souvislé plochy monokultur, spíš ho tu najdeme jako příměs smrkových lesů, kde tvoří podíl do 20 %. Avšak pro svoje vlastnosti, zejména pro silný kolovitý kořenový systém a oblíbenost větrných stanovišť, se modřín opadavý stal významnou dřevinou v obnovovaném, větrem poškozeném, území parku. Společně s borovicí lesní ho lesníci Štátnych lesov TANAPu v prvních třech letech po kalamitě vysazovali na plochy s převládajícím západním a severozápadním větrem. Vytvářely se tzv. zpevňující pásy. Z téměř půlmilionu sazenic modřínu se vytvořily přirozené bariéry proudění silných větrů a budou tak chránit mnohem méně odolné smrky. Světlomilný modřín tak ochrání celý porost.

Zastoupení modřínu mírně roste

V posledních 4 letech se dalších asi 600 tisíc sazenic vysadilo na větrem přefoukávané plochy na hřebíncích, případně se z nich vytvářely pláště lesních porostů tak, aby chránily před nárazovým větrem stromy ve vnitřku porostu. I v tomhle roce se plánuje vysadit dalších asi 140 tisíc kusů sazenic modřínu opadavého. V celkovém úhrnu se ale příliš procentní zastoupení modřínu nezmění. Smrk tu zůstane dominantní dřevinou i nadále. Cílem Štátnych lesov TANAPu je, aby se v lesích Tatranského národního parku zvýšením podílu modřínu vypěstovaly stabilní modřínové smrčiny schopné odolávat extrémním horským podmínkám.

Obnovu financují i soukromé společnosti

V letošním roce se plánují Štátne lesy vysadit asi 550 tisíc sazenic nových stromů asi na 300 ha území. Díky podpoře různých společností (už jich je 16) se plán ještě o něco navyšuje, teď to bude díky společnosti Lidl Slovenská republika ještě o 25 tisíc stromů více. Společnost podpořila výsadbu na 10 ha plochy pod Malou Svišťovkou, a to nejen finančně, ale také to byl velký teambuilding celé společnosti. Výsadbu udělali nakonec sami zaměstnanci.

Zdroj:

Tisková zpráva ŠL TANAPu.

Fotografie


  • Slovakia.travel
  • Horská záchranná služba
  • Union Pojišťovna
  • Liptov
  • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
  • Slovakia Tatry
  • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru