Monitoring výskytu vydry v TANAPu

Zamrzlá příroda nahrává pozorování vyder říčních v přírodě.

Zimní měsíce jsou ideální pro monitoring výskytu vydry v TANAPu.


Monitorování vydry v TANAPu

Vydra říční (Lutra lutra) je jako vrcholový článek potravní pyramidy v biotopech mokřadů přímo závislá na kvalitě vodních toků a jejich okolí. Její přítomnost a početnost je indikátorem přirozených potoků a čistých vod s dostatkem potravy.

Vydra říční

Vydra říční je velká lasicovitá šelma. Má protáhlé štíhlé tělo, krátké končetiny s plovacími blánami a svalnatý zužující se ocas. Vydra má krátkou světle až tmavě hnědou srst s bílou spodinou. Vydra říční žije po většinu roku samotářským způsobem života. Je vysoce teritoriální a žije na území mnohdy větším jak 30 km, které si značí trusem. Dle Červeného seznamu IUCN z roku 2001 se zatím jedná o téměř ohrožený druh.

Zima nahrává sledování

V měsících lednu a únoru strážci ze Správy TANAPu monitorují výskyt a početnost vydry říční na všech významnějších vodních tocích v národním parku. Přítomnost a početnost vydry sa zjišťuje na zamrzlých potocích podle zanechaných pobytových znaků, hlavně podle čerstvých stop a trusu. Pro získání podrobnějších údajů o populacii vyder v TANAPu se během monitoringu využívají úspěšně i fotopasti.

Zdroj:

Tisková zpráva Správy TANAPu


  • Slovakia.travel
  • Horská záchranná služba
  • Union Pojišťovna
  • Liptov
  • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
  • Slovakia Tatry
  • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru