Náhradní populace kamzíka není geneticky čistá

Nízkotatranská populace kamzíků už není použitelná jako náhradní pro případ vyhynutí kamzíka horského tatranského

Nízkotatranská populace kamzíků už není použitelná jako náhradní pro případ vyhynutí kamzíka horského tatranského (Rupicapra rupicapra tatrica) v TANAPu. S původně geneticky čistou, endemickou formou tatranského kamzíka se totiž v uplynulých desetiletích opakovaně křížili jedinci nepůvodních alpských kamzíků (poddruhu R. r. rupicapra), kteří byli uměle vysazeni ve Slovenském ráji a Veľké Fatře.

Kamzík horský tatranskýKamzíci v Nízkých Tatrách už populaci v TANAPu nezachrání

V Nízkých Tatrách tak žije v současnosti okolo 100 jedinců již hybridizované formy kamzíka horského. Populace v Nízkých Tatrách přitom byla vytvořena převezením několika kamzíků z Vysokých Tater od roku 1969 jako záloha pro vysokotatranský poddruh kamzíka. Vzhledem k tomu, že tento poddruh v Nízkých Tatrách ještě v mladších čtvrtohorách prokazatelně žil, jednalo se vlastně o reintrodukci.

Není to tak zlé

Ředitel Správy Národního parku Slovenský ráj Bedřich Hájek k tomu uvedl: „Podľa genetických analýz došlo k čiastočnej hybridizácii už v skoršom období nielen medzi kamzíkmi z Nízkych Tatier a Slovenského raja, ale aj z Veľkej Fatry.“ Podle zoologa Štátnych lesov TANAPu Jozefa Hyblera je to sice nepříjemné, avšak, přestože by nebylo od věci mít k dispozici záložní populaci, vzhledem k tomu, že při posledním sčítání v Tatrách bylo napočítáno přes 900 kusů kamzíka tatranského a populace již několik let setrvale roste, není to s tatranským poddruhem tak zlé.

Křížení není nic překvapivého

Indicie o možném křížení obou poddruhů byly už dříve. Před několika lety byl např. jeden kamzík pozorován v oblasti Spišského Bystrého, což podle Hyblera svědčilo o možném přecházení kamzíků ze Slovenského ráje do Nízkých Tater. Nízke Tatry od Slovenského ráje odděluje jen silnice I/67 mezi Popradem a Vernárem, od Veľké Fatry potom Donovaly. Alpští kamzíci jsou velmi pohybliví a během zimy často schází až do pásma lesa. Díky tomu se zřejmě v době říje někteří samci z Veľké Fatry a Slovenského ráje dostali do Nízkých Tater a zkřížili se s původně čistou formou kamzíka tatranského. Stávající populace v Nízkých Tatrách tak už bohužel není původní formou kamzíka tatranského, který nadále žije výhradně ve Vysokých, Západních a Belianských Tatrách.

S puškou na kamzíky

Ve Veľké Fatře žije momentálně 30-40 kusů, ve Slovenském ráji kolem 100 jedinců, kteří se tu rozmnožili z šesti kusů vypuštěných z loveckých pohnutek v roce 1963. Kamzíci patřící  k alpskému poddruhu byli do těchto lokalit dovezeni ovšem ještě před vznikem chráněných území, v době, kdy ještě nebyl popsaný samostatný poddruh kamzíka tatranského. Podobné motivy vedly v Českých zemích k vysazení alpských kamzíků v Jeseníkách či na Děčínsku.

Alpský kamzík Na Slovensku není přísně chráněný, jako jeho tatranský příbuzný v TANAPu. Ještě v 80. letech minulého století se ve Slovenském ráji začalo s regulací početnosti populace - kamzíky tu lze v listopadu a prosinci na základě povolení lovit. Ročně se povoluje odstřel 5-6 jedinců, i na tento rok eviduje Správa NP Slovenský ráj už pět žádostí o odstřel. Původním motivem bylo zabránit hybridizaci s nízkotatranskými kamzíky. Ani toto opatření však křížení obou poddruhů nezabránilo.

Zdroj:

Tisková zpráva SITA – webnoviny.sk

%%full%%

Zajímavosti

  • původní zprávě se hovoří o „zmutovaných“ kamzících, což je ale zavádějící termín. Ve skutečnosti se jedná o hybridogenní populaci, která v sobě zahrnuje geny obou poddruhů, nikoliv o zmutované jedince (tedy jedince s náhodně poškozenou DNA).
  • Při letošním sčítání kamzíků v Tatrách bylo zjištěno celkem 967 kamzíků, z toho na slovenské straně bylo napočítaných 705 jedinců.

Vyhledejte si ubytování

Fotografie


  • Slovakia.travel
  • Horská záchranná služba
  • Union Pojišťovna
  • Liptov
  • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
  • Slovakia Tatry
  • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru