Nový náštevný poriadok v TPN

Tatrzański Park Narodowy má nová pravidla pro turisty

Na základe nového poľského zákona o ochrane prírody zo dňa 16.4.2004 ako aj na základe zákona o telesnej kultúre zo dňa 18.1.1996 vydal riaditeľ Tatrzańskiego Parku Narodowego 30.11.2004 nariadenie č. 10/2004, týkajúce sa pohybu peších turistov, cykloturistov ako aj lyžiarov na území národného parku.

Poľské predpisy

Predpis má celkovo 8 paragrafov, v ktorých rozoberá všeobecné pokyny, zoznam turistických chodníkov, upravuje zimnú pešiu turistiku, cykloturistiku, zjazdové lyžovanie, lyžiarsku turistiku a bežecké lyžovanie.

Na úvod upozorňuje, že pobyt môže byť nebezpečný z hľadiska ohrozenia zdravia a života človeka, preto rozhodnutia návštevníkov musia prihliadať na aspekt bezpečnosti a potrebu nevyhnutnej kondičnej prípravy resp. zabezpečenia kvalifikovaného horského sprievodcu.

Otvoriť Tatry turistom

Poľská strana nepristúpila k uzatvoreniu Tatier pri štvrtom alebo piatom stupni lavínového nebezpečenstva, ale kladie dôraz na precíznu informovanosť, na základe ktorej sa rozhodne každý jednotlivec. Podobne v prípade zimnej pešej turistiky na chodníkoch nad hornou hranicou lesa umožňuje vybočiť z vyznačenej trasy v  prípade zaistenia bezpečnosti (napr. traverzovanie lavínišťa).

Tiež zaniklo delenie turistov podľa toho, čo majú na nohách - teraz všetci čo majú napr. lyže ale aj snežnice, sa môžu pohybovať po všetkých turistických značkovaných chodníkoch. Turisti na lyžiach sa môžu v  národnom parku pohybovať v čase od 1.12. do 15.4. a získali tri drobné ústupky, ktoré im umožňujú legálne vstúpiť do predtým nesprístupnených lokalít. Predpis uzatvára v čase od 1.12. do 31.5. tri úseky turistických chodníkov, kde chce správa národného parku chrániť miesta prezimovania kamzíkov.

Hoci sú aj uvedené úseky ohrozené lavínami, správa národného parku to pokladá za problém samotných turistov. V  predpise sa objavuje ešte jedno obmedzenie vyplývajúce z titulu ochrany prírody - uzatvorenie všetkých turistických chodníkov v nočných hodinách v období od 1.4. do 30.11. Dôvodom sú časté stretnutia človeka s  medveďom, ktorého výsledky sú nepriaznivé pre obe strany.

Bez revolučného charakteru

Treba povedať, že uvedený právny predpis napriek tomu, že legislatívnou formou zaistil deväť rokov trvajúce zásady pohybu v  Tatrách, nemá revolučný charakter. Jeho snahou je uviesť do poriadku rôzne formy ľudskej aktivity a zachovanej prírody na území národného parku a v mnohom môže slúžiť ako inšpirácia pre novelizáciu návštevného poriadku na území TANAPu, ktorý prerokováva v tomto období Správa Tatranského národného parku s Krajským úradom životného prostredia v  Prešove.

Povinnosti v TPN

V súvislosti s hlavnými rozdielmi medzi oboma národnými parkami v oblasti regulácie športových a turistických aktivít treba ešte upozorniť na povinné platenie vstupného do dolín na území TPN, povinné zaistenie sprievodcov u organizovaných skupín nad 10 osôb, zákaz vodenia psov a povolenie skialpinizmu pre členov UIAA v  oblastiach, kde je dovolené aj horolezectvo.

Rozdiely sú námetom aj pre prácu Komisie životného prostredia miest Poprad - Vysoké Tatry - Zakopané, ktorá okrem rozdielov v oblasti zásad a pravidiel správania sa návštevníkov rieši označenia územia v teréne oboch národných parkov, nakladanie s odpadmi v prírodnom prostredí a  pravidelný monitoring návštevnosti oboch strán Tatier.

Vyhledejte si ubytování


  • Slovakia.travel
  • Horská záchranná služba
  • Union Pojišťovna
  • Liptov
  • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
  • Slovakia Tatry
  • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru