NPR Osobitá

Národní přírodní rezervace v Západních Tatrách

V dnešním článku si blíže představíme jednu z tatranských rezervací unikátní z hlediska své geomorfologie, flóry i fauny. Najdeme ji v oravské části Západných Tater nad chatou Zverovka ve vápencovém masivu Osobité.

Osobitá

Geologická stavba masivu Osobité představuje první zajímavost. Poměrně dlouhá rozsocha, která se ve Volovci odpojuje z  hlavního hřebene Západních Tater k severu, je prakticky celá budována krystalickými břidlicemi. Z vrcholu Lúčna se však rozbíhají dvě boční rozsochy, zakončené vápencovými vrcholy - na severovýchod pokračuje hraniční hřeben na Bobrovec, Osobitá pak leží v severozápadní větvi.

Malebný, skalnatý a na pohled odlehlý (a tím velmi výrazný) vrchol Osobité s výškou 1687 m n. m. je tvořen především druhohorními vápenci, které pocházejí z někdejšího sedimentárního příkrovu Tater. Za zmínku však stojí i přítomnost vyvřelé horniny limburgitu.

Rezervace

Před třiceti lety (v roce 1974) byla na Osobité po podrobném přírodovědeckém prozkoumání vyhlášena Národní přírodní rezervace na rozloze asi 458 ha. Hlavními motivy ochrany byly kromě geologických a  geomorfologických zajímavostí také zachovalost rostlinných a  živočišných společenstev. Zejména botanická hodnota lokality je značná - vyskytují se zde ve velkém množství běžnější i vzácné horské rostliny.

%%full%%

Zmiňme alespoň některé z nejnápadnějších, např. hvězdnici alpskou (Aster alpinus), hořec Clusiův (Gentiana clusii), endemický zvonek tatranský (Campanula tatrae) či půvabnou orchidejku hlavinku horskou (Traunsteineria globosa).

Turistika

Ačkoli ještě několik let po vyhlášení rezervace vedla na Osobitou značená turistická stezka, v současnosti je již po dlouhou dobu vrchol veřejnosti nepřístupný a cesta končí v sedle pod Osobitou. K uzavření chodníku vedly stupňující se obavy o stav ochranářsky nejcennějších částí rezervace. Možná i díky této přísné uzávěře zůstala hodnota rezervace dosud zachována.

V poslední době vzešel ze strany obcí a urbariátů v přilehlém okolí podnět na opětovné zpřístupnění samotného vrcholu. Jistě by to bylo pro návštěvníky velmi atraktivní, je však třeba takový krok opravdu velmi opatrně připravit, aby nedošlo k nevratnému narušení této krásné lokality. Turistický ruch totiž citlivým horským ekosystémům na zachovalosti příliš nepřidává.

Vyhledejte si ubytování


  • Slovakia.travel
  • Horská záchranná služba
  • Union Pojišťovna
  • Liptov
  • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
  • Slovakia Tatry
  • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru