Pojištění do Tater

Jak se dobře pojistit a vyhnout se riziku placení zásahu HZS?

O nutnosti (resp. vhodnosti) pojištění při turistice ve slovenských Tatrách jsme již psali. Neustále se o tomto tématu objevují dotazy a názory v diskusním fóru, takže snad není od věci toto téma ještě trochu rozvést.

Pojištění do TaterTřeba na příkladu cestovního pojištění COMFORT k platebním kartám, vydávaným k účtu u České spořitelny. Zjistili jsme, jak je to s krytím případných záchranných akcí Horské záchranné služby.

Co pokrývá pojištění?

Předně je třeba upozornit na fakt, který může platit obecně u většiny těchto typů pojištění. Cestovní pojištění je určeno jen ke krytí léčebných výloh, tedy nemůže krýt výdaje např. za pátrací akci nebo vyprošťování (např. uvíznutí v těžkém terénu z důvodu náhlého zhoršení počasí). Pojišťovna zaplatí zásah horské služby jen v případě, kdy dojde k nějakému úrazu, aktunímu onemocnění nebo smrti pojištěného. Dále nebudou hrazeny náklady vzniklé vaší nedbalostí a po neuposlechnutí pokynů horské služby. Což je třeba případ, kdy turisté opustí vyznačené trasy. Pokud chcete mít jistotu finančního krytí i v případě pátrání nebo vyprošťování, je třeba si tuto konrétní situaci ověřit u vaší pojišťovny. Pro ty, kteří často cestují do hor se určitě vyplatí pojištění, které je součástí členství ve spolku Alpenverein a  jež tyto zásahy kryje.

Pokrytí rizika záchranné akce

Také již čtyři slovenské komerční pojišťovny začaly nabízet pojistné produkty zaměřené na náklady na záchranné akce horské služby (Allianz - Slovenská poisťovna, Generali, UnionKooperatíva). U nás můžete využít sjednání pojištění u pojišťovny Union, kde si riziko zásahu záchranářů můžete pojistit (varianta Optimum). Nabídky pojišťoven na cestovní pojištění si můžete sjednat online na hyperfinance.cz

Cestovní pojištění na Slovensko

Konkrétně cestovní pojištění COMFORT se vztahuje na:

 • náklady vynaložené za zásah horské služby přímo související se smrtí, úrazem či akutním onemocněním klienta
 • dále náklady vynaložené na léčebné prostředky používané k  ošetření
 • náklady na dopravu pojištěného do zdravotnického zařízení nejbližšího jeho místu pobytu, které je schopné zajistit potřebnou zdravotní péči a dopravu ze zdravotnického zařízení do místa pobytu pojištěného
 • náklady na přepravu (repatriaci) tělesných ostatků pojištěného z  místa úmrtí

Limit pojistného plnění

...vše maximálně do výše sjednaného limitu pojistného plnění a  jen při vysokohorské turistice do 2500 m. n. m. na vyznačených trasách nebo provozování zimních sportů na vyznačených sjezdovkách a  přístupových cestách.

Zajímavosti

 • Tip: Při hledání cestovního pojištění do hor si všímejte výšky, do které pojištění platí. Omezení nadmořskou výškou bývá důležité i pro alpskou turistiku.

 • Slovakia.travel
 • Horská záchranná služba
 • Union Pojišťovna
 • Liptov
 • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
 • Slovakia Tatry
 • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru