Přibývají další hektary nového zalesnění

Lesníci TANAPu smazávají postupně jizvu po kalamitě

Dalších téměř 260 hektarů uměle zalesnili v minulém roce lesníci TANAPu.

Obnova kalamitních plochRevitalizace lesa po kalamitě stále probíhá

Štátne lesy TANAPu v území Tatranského národního parku obnovily v minulém roce v rámci revitalizace kalamitního území téměř 550 hektarů. Z toho asi na 290 ha přijali přirozené zmlazení lesa. Umělou obnovou, tedy výsadbou sazenic jednotlivých druhů dřevin, obnovili přibližně 260 ha kalamitního území. Vysadili přitom více než 550 000 sazenic. V dřevinovém složení umělé výsadby převládala jedle a buk. Rekonstrukci mladých lesních porostů provedli na ploše přesahující 2800 ha. Největší plochy revitalizovali v ochranném obvodu Tatranské Matliare (téměř 108 ha), Smokovce (více než 60 ha) a v ochranném obvodu Štrbské Pleso (přibližně 52 ha).

Umělá obnova už na dvou tisících hektarech

V rámci obnovy lesa Štátne lesy TANAPu dosud umělou obnovou obnovili plochu 2100 hektarů. Přirozené zmlazení, které na kalamitních plochách upřednostňují před umělou výsadbou, zaevidovali na ploše 2310 hektarů. Celkově spolu s proběhlými rekonstrukcemi mladých lesních porostů tak obnovili více než 7200 hektarů území Tatranského národního parku, které před osmi lety poškodila větrná kalamita. Celkový počet sazenic vysazených v rámci umelé obnovy přesáhl 4 378 000 kusů. V dřevinovém složení obnoveného lesa převládá mezi jehličnatými dřevinami smrk, modřín, jedle a borovice.

Z listnatých dřevin, které tvoří přibližně třetinu obnoveného složení lesních porastů, má největší zastoupení jeřáb, bříza, olše, jasan, javor, jilm a osika. Na základě revitalizačního projektu a v souladu se schváleným harmonogramem zalesňování, odhadují Štátne lesy TANAPu obnovu větrem poškozeného území TANAPu na 15 až 20 let.

Kalamita z roku 2004

Větrná kalamita z 19. listopadu 2004 poškodila v TANAPu v působnosti Štátnych lesov TANAPu 2 036 000 m3 dřeva na ploše 8 737 hektarů.

Zdroj:

Tisková zpráva ŠL TANAPu.


  • Slovakia.travel
  • Horská záchranná služba
  • Union Pojišťovna
  • Liptov
  • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
  • Slovakia Tatry
  • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru