Sčítání kamzíků potvrdilo optimistické jaro

Další kusy při podzimním sčítání přibyly. Bude Kamzík zachráněn?

Poslední podzimní sčítání kamzíků znovu potvrdilo nárůst jejich populace. V národních parcích na obou stranách hranice žije 773 kusů kamzíka tatranského. Toto číslo je podle ochranářů velmi přesné, sčítání proběhlo v příznivém počasí a během říje jsou kamzíci více v pohybu a více vidět.

Doba ledová je doba ledová

Jak se vlastně kamzík do Tater dostal? Předkové kamzíka žili v  Asii a později se rozšířili i po celé Evropě. Důkazy o tom přinášejí kosterní pozůstatky, které pocházejí z období pleistocénu, nejstarší nalezené kosti jsou staré 30 000 - 40 000 let. Při střídání jednotlivých ledových období kamzík na čas opouštěl hory a znovu se přizpůsoboval životu v nich. Zůstal v nich zatím natrvalo po skončení tzv. würmu (poslední doba ledová), Tatry jsou jeho nejsevernějším výskytem.

Vyvinul se zde v samostatný druh (Rupicapra rupicapra tatrica). Nejstarší kosterní nález nalezený v  Belianských Tatrách na Muráni pochází právě z období würmu, jeho stáří se odhaduje na 10 610 let. Další fosílie kamzičích kostí byly na Slovensku nalezeny na Choči, v Demänovské jeskyni nebo na Muráňskej planině.

Probíhá říje, kamzíci potřebují klid

Jaká opatření pro kamzíky připravili na nadcházející zimu v Tatranském národním parku? Aby kamzíci (606 ks na Slovensku, 167 ks v  Polsku) v tuhé horské zimě tolik nestrádali, připravují na vytipovaná místa zoologové ze Štátnych lesov TANAPu kamennou sůl a dokrmují kamzíky i sušenými jeřabinami. Vybírají si k tomu jen speciálně určené lokality.

Na otázku kam až může kamzičí populace v národním parku narůstat, odpovídá Jozef Kováč ze ŠL TANAPu: "Podľa historických údajov Tatry uživia minimálne tisícku kamzíkov. Boli však aj roky, keď tu bolo aj 1 200 kamzíkov. Takže, keby bolo v Tatrách nad tisíc kamzíkov, bolo by to veľmi dobré." Přirozenou regulaci stavu kamzíka by měli zajistit predátoři a těmi jsou v národním parku především rys a orel. Optimální stav populace v parku uvádí odborníci mezi 600 - 800 kusy.

Populační nárůst

Každoročně se na sčítání organizačně podílejí Správy obou národních parků a také Štátne lesy TANAPu. Zdá se, že kritický stav populace kamzíka z přelomu tisíciletí je zažehnán. Od roku 2003 je kamzík sledován i telemetricky (podobně jako dnes i medvěd), tento chráněný druh živočicha lze zachovat jedině usměrněním turistického ruchu a ochranou jeho životního prostředí.

Stavy za posledních 12 let

 • 1997 - 352 ks
 • 1998 - 200 ks
 • 1999 - 162 ks
 • 2000 - 160 ks (kritický stav)
 • 2001 - 205 ks
 • 2002 - 333 ks
 • 2003 - 345 ks
 • 2004 - 422 ks
 • 2005 - 486 ks
 • 2006 - 488 ks
 • 2007 - 532 ks
 • 2008 - 773 ks

Pozn. V roce 2007 poznamenala sčítání zhoršená viditelnost.

Vyhledejte si ubytování


 • Slovakia.travel
 • Horská záchranná služba
 • Union Pojišťovna
 • Liptov
 • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
 • Slovakia Tatry
 • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru