Se psem do Tater

Kam se v Tatrách smí se psem? Může s vámi pes na túru?

Pes s vámi na túru může. Musí ovšem jít přivázaný na vodítku a mít náhubek. Jinak vás mohou strážci v parku pokutovat. Zákon o ochraně přírody měnil pravidla platného návštěvního řádu a to už se v parku nedozvíte.


Pozor na řády a zákony

Návštěvní pořádek Tatranského národního parku na pohyb turistů se psem upozorňuje v § 4. V desátém odstavci se dovíme:

"Na území národného parku môžu návštevníci vodiť psy len s ochranným košom a vodiacim remeňom. V  chránených územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany platí zákaz voľného púšťania, vodenia a  nosenia psov."

To znamená, že prakticky by se mohlo se psem jen do okolí tatranských osad. Neprojdete se ani po magistrále. Pátý stupeň platí v každé národní přírodní rezervaci, a tu prakticky najdeme v každé dolině.

Ale pozor, návštěvní pořádek platí už od roku 1999 a dosud neproběhla jeho novelizace!  Pořád platí Všeobecně závazná vyhláška Krajského úřadu v Prešově č. 1/1999 z 29. června 1999 o "Návštevnom poriadku Tatranského národného parku", která nedoznala změn ani po schválení Zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. Ten je jí však nadřazen.

Zákon vyhlášku upravuje

Pokud se chystáte do Tater se psem, už není třeba brát na vyhlášku v tomto směru ohled. Podle zákona o ochraně přírody a krajiny se může turista pohybovat se psem i v chráněných územích. V § 15, který řeší území čtvrtého stupně ochrany, v odstavci k) je zmíněn zákaz volného pouštění psů. Nikoliv už zákaz vodění nebo nošení psa. A paragraf 16 řešící území s pátým stupněm ochrany tento odstavec přebírá v plném znění.

Jak se tedy se psem v Tatrách chovat?

V praxi to znamená, že se můžeme po značených turistických cestách pohybovat se psem,  který má náhubekje řádně uvázán na vodítku. Ovšem při nedodržení tohoto nařízení hrozí pokuta. Strážci přírody v tomto případě jsou přísní, volný pohyb psů je možný pouze u služebních plemen (např. u lavinových psů).

V Polsku ještě přísnější pravidla

V Polsku jsou ještě přísnější, v TPN vůbec není pohyb psů (ani jiných zvířat) na turistických cestách povolen. "Wprowadzanie wszelakich zwierząt na teren parku jest zabronione", říká Łukasz Janczy ze správy TPN.

V národním parku je jedinou výjimkou cesta do Kuźnic, která se sice už nachází v parku, ale cestu vlastní město Zakopané a platí zde článek 15, odstavec 2. zákona o ochraně přírody. Ten říká, že zákazy uplatňující se na TPN sa netýkají oblastí chráněné krajiny, které jsou hospodářsky využívané organizacemi.

Poděkování

Děkuji za spolupráci Lence Burdové, koordinátorce vonkajšej komunikácie ŠL TANAPu a také Łukaszi Janczymu z TPN.

Zajímavosti

O psech nově na webu Správy parku

Podrobně se tomuto diskutovanému tématu věnuje rubrika Často kladené otázky Správy TANAPu.

Vyhledejte si ubytování


  • Slovakia.travel
  • Horská záchranná služba
  • Union Pojišťovna
  • Liptov
  • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
  • Slovakia Tatry
  • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru