Společenská hodnota chráněných rostlin

Kamzičník chlupatý ClusiůvStupeň ohrožení a společenská hodnota některých rostlinných druhů chráněných na Slovensku v přehledné tabulce, kde je vidět i jejich cena.

Ministerstvo životného prostredia chrání rostliny

Ohrožené, vzácné nebo jinak významné druhy rostlin může Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ustanovit všeobecně závazným právním předpisem za chráněné druhy.

Chráněné rostliny je zakázano poškozovat, ničit, trhat, vykopávat, vyřezávat, sbírat i poškozovat a také ničit jejich biotopy. Dodržujte, prosím, návštěvní řád národního parku.

Aktualizovaný seznam chráněných druhů se zvýšenou cenou resp. jejich společenskou hodnotou platí ve vyhlášce MŽP SR č. 24/2003 Z. z., kterou se vykonává zákon č. 543/2002 Z. z., o ochraně přírody a krajiny.

Expozice tatranské přírody

V Tatranské Lomnici je ve vegetační sezóně (od poloviny května do poloviny září) otevřena expozice tatranské přírody. Vidět zde můžete nejznámnější i méně obvyklé druhy chráněných rostlin přímo v malé botanické zahradě.

Tabulka

České jméno Vědecké jméno Slovenské jméno €/jedinec
oměj šalamounek Aconitum firmum prilbica tuhá pravá 37
kozinec alpský Astragalus alpinus kozinec alpínsky 51
šafrán karpatský Crocus heuffelianus šafran karpatský 14
brambořík fatranský Cyclamen fatrense cyklámen fatranský  138
lžičník tatranský Cochlearia tatrae lyžičník tatranský  51
střevíčník pantoflíček Cypripedium calceolus črievičník papučkový 138
prstnatec Fuchsův Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii vstavačovec Fuchsov pravý 23
lýkovec muráňský Daphne arbuscula lykovec muránsky 230
stračka vyvýšená Delphinium elatum stračonôžka vysoká 23
stračka tatranská Delphinium oxysepalum stračonôžka tatranská 51
hvozdík pyšný alpský Dianthus superbus subsp. alpestris klinček pyšný alpský 37
dryádka osmiplátečná Dryas octopetala dryádka osemlupienková 37
hořec Clusiův Gentiana clusii horec Clusiov 23
hořec chladnomilný Gentiana frigida horec ľadový 37
hořec tečkovaný Gentiana punctata horec bodkovaný 37
plesnivec alpský (protěž) Leontopodium alpinum plesnivec alpínsky 51
vlnice ladní tatranská Oxytropis campestris subsp. tatrae ostropysk poľný tatranský 37
mák tatranský pravý Papaver tatricum subsp. tatricum mak tatranský pravý 138
všivec Oederův Pedicularis oederi všivec Oederov 37
všivec žezlovitý Pedicularis sceptrum-carolinum všivec žezlovitý 115
tučnice alpská Pinguicula alpina tučnica alpínska 23
borovice limba Pinus cembra borovica limbová (limba) 23
řeřuška alpská Pritzelago alpina subsp. dubia žeruška alpínska pochybná 69
pryskyřník alpský Ranunculus alpinus iskerník alpínsky 14
pryskyřník vysokotatranský Ranunculus altitatrensis iskerník vysokotatranský 92
pryskyřník ledvinitý Ranunculus thora iskerník obličkolistý 51
lomikámen tatranský Saxifraga wahlenbergii lomikameň trváci 23
starček abrotanolistý karpatský Senecio abrotanifolius subsp. carpathicus starček abrotanolistý karpatský 37
silenka bezlodyžná Silene acaulis silenka bezbyľová 23
dřípatka karpatská Soldanella carpatica soldanelka karpatská 23

(vybrané druhy)


Související články

Zobrazené záznamy: od 1 do 10 (celkem 38)
1 2 3 4 »

  • Slovakia.travel
  • Horská záchranná služba
  • Union Pojišťovna
  • Liptov
  • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
  • Slovakia Tatry
  • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru