Společenská hodnota chráněných živočichů

Kamzík horský tatranskýStupeň ohrožení a společenská hodnota některých živočišných druhů chráněných na Slovensku v přehledné tabulce, kde je vidět i jejich cena.

Ministerstvo životného prostredia chrání živočichy

Ohrožené, vzácné nebo jinak významné druhy živočichů může Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ustanovit všeobecně závazným právním předpisem za chráněné druhy.

Základem ochrany živočišných druhů je ochrana jejich jedinců na místech výskytu a v jejich bezprostředním okolí. Při ochraně živočichů se pozornost věnuje nejen živým jedincům, ale i jejich vývojovým stádiím, uhynulým a preparovaným jedincům, ochraně jejich stanovišť, míst jejich reprodukce, vývoje, získávání potravy, migračních zastávek a koridorů.

Aktualizovaný seznam chráněných druhů se zvýšenou cenou resp. jejich společenskou hodnotou platí ve vyhlášce MŽP SR č. 24/2003 Z. z., kterou se vykonává zákon č. 543/2002 Z. z., o ochraně přírody a krajiny.

Tabulka

České jméno Vědecké jméno Slovenské jméno €/jedinec
hmyz   
jasoň červenooký Parnassius apollo jasoň červenooký 460
tesařík alpský Rosalia alpina fuzáč alpský 230
obojživelníci   
čolek velký Triturus cristatus mlok hrebenatý 690
čolek karpatský Triturus montadoni mlok karpatský 230
plazi   
ještěrka obecná Lacerta agilis jašterica bystrá (j. obyčajná) 140
užovka podplamatá Natrix tesselata užovka fŕkaná 550
ptáci   
orel skalní Aquila chrysaetos orol skalný 4610
výr velký Bubo bubo výr skalný 1840
čáp bílý Ciconia ciconia bocian biely 2300
sokol stěhovavý Falco peregrinus sokol sťahovavý 5530
datlík tříprstý Picoides tridactylus ďubník trojprstý/ďateľ trojprstý 2300
tetřev hlušec Tetrao urogallus tetrov hlucháň/hlucháň obyčajný 4610
savci 
rys ostrovid Lynx lynx rys ostrovid 3690
svišť horský Marmota marmota latirostris svišť vrchovský tatranský 4610
hraboš tatranský Microtus tatricus hraboš tatranský 230
kamzík tatranský Rupicapra rupicapra tatrica kamzík vrchovský tatranský 6910
myšivka horská Sicista betulina myšovka horská 920
medvěd hnědý Ursus arctos medveď hnedý 3690

(vybrané druhy)


Související články

Zobrazené záznamy: od 1 do 10 (celkem 29)
1 2 3 »

  • Slovakia.travel
  • Horská záchranná služba
  • Union Pojišťovna
  • Liptov
  • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
  • Slovakia Tatry
  • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru