Správná poloha zraněného

Správná poloha zraněného je předpoklad úspěchu. Poloh je několik, je dobré vědět kdy jakou použít.

Obvykle lze však logicky odvodit, která poloha je pro postiženého nejvhodnější.

Správná poloha

 • v polosedě, šikmo v polosedě (zvýšený hrudník)
  Kdy použít: při lehčích zraněních (postižený je při vědomí), když nejsou známky ohrožení života, při dušnosti, poranění krku a  hrudníku, úpalu a otoku plic.
 • v leže na zádech
  Kdy použít: při poranění očí a hlavy, při zranění končetin bez známek šoku, při každém těžším poranění, je-li postižený při vědomí.
 • poloha při křísení (v leže na zádech na rovné a pevné podložce, můžeme zvýšit dolní končetiny)
  Kdy použít: postižený je v bezvědomí a není podezření na poranění páteře (pokud takové podezření máme, snažíme se zachovat polohu zraněného!).
 • protišoková poloha (postižený leží na zádech, zvedneme a  podložíme mu dolní, popř. i horní kočetiny)
  Kdy použít: při velkém krvácení, kdy ztráta krve ohrožuje zachování oběhu.
 • stabilizovaná poloha
  Zachránce přistoupí k ležícímu postiženému ze strany. Uchopí jeho dolní končetinu (blíže k sobě) a pokrčí ji v kyčli a v koleni. Horní končetinu na stejné straně položí podél trupu.
  Pak tahem za druhou horní končetinu otočí postiženého na bok směrem k sobě tak, že pokrčená dolní končetina zůstává dole na podložce a  přes ni je uložena druhá dolní končetina natažená.
  Horní končetina uložená ve spodu je v zapažení a brání přetočení naznak. Horní končetinu, kterou zachránce prováděl obrat, ohne v lokti a  ruku, otočenou dlaní dolů, zasune pod tvář zakloněné hlavy postiženému.
  V této poloze nemůže už raněný přepadnout dopředu ani dozadu.
  Kdy použít: při bezvědomí, jestliže je zachován oběh a  dýchání, při zvracení, krvácení z úst a nosu, u zraněných, které nemůžeme nepřetržitě sledovat.
  Neukládejte postiženého do této polohy při podezření na poranění páteře!
 • v leže na břiše ve vodorovné poloze
  Kdy použít: pokud nemůžeme mít postiženého ve stabilizované poloze, při zranění hrudní a bederní páteře pokud nemáme rovnou podložku.
 • v leže na zádech s pokrčenými dolními končetinami (možno i  na boku se sníženou horní polovinou těla)
  Kdy použít: při poranění břicha a pánve (možno i na boku se sníženou horní polovinou těla, se skrčenýma nohama).

Stabilizovaná poloha

Ve správné stabilizované poloze nemůže postižený přepadnout dopředu ani dozadu. Naučte se správný postup!

Použijeme při bezvědomí, jestliže je zachován oběh a dýchání, při zvracení, krvácení z úst a nosu, u zraněných, které nemůžeme nepřetržitě sledovat.

 • Slovakia.travel
 • Horská záchranná služba
 • Union Pojišťovna
 • Liptov
 • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
 • Slovakia Tatry
 • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru