Štrbské pleso je opět „štrbské“

Tahanice o Štrbské Pleso. Patří Štrbě nebo Městu Vysoké Tatry?

Před měsícem vynesl Nejvyšší soud SR (NS) rozsudek, jímž potvrdil, že Štrbské Pleso patří obci Štrba a její restituční nárok na území odebrané v poválečných letech je oprávněný. Město Vysoké Tatry tak přišlo o jednu ze svých nejslavnějších částí. Protože jsme se tomuto tématu na Tatry.CZ ještě nevěnovali, pojďme se na historii soudních sporů podívat trochu podrobněji…

Trocha historie

Obec Štrba vznikla již v roce 1280, osada Štrbské Pleso v roce 1872, Tatranská Štrba vznikla ještě o pár let později - roku 1880.  Štrbské Pleso ani Tatranská Štrba historicky neměly vlastní katastrální území a byly tak dlouhou dobu součástí obce Štrba. Během poválečných let vzniklo město Vysoké Tatry, přičemž byla obci odebrána část katastrálního území o rozloze asi 2016 ha, od současné státní silnice č. 18 (Cesta slobody) na sever (až po hranici - viz obrázek). Podle historických pramenů k tomu došlo bez souhlasu občanů.

Restituční nároky obce Štrba

V roce 1995 byl přijat nový katastrální zákon, který umožnil vznášet obcím restituční nárok na území, které byl odňato bez souhlasu obyvatel a orgánů obce v období let 1948–1989. Soudní spor mezi Štrbou a  Vysokými Tatrami pak začal v roce 1997, když Štrba požádala o restituci území Štrbského Plesa.

%%full%%

O rok později (1998) katastrální odbor Okresního úřadu v Popradu obci vyhověl. Město Vysoké Tatry se vůči tomuto rozhodnutí odvolalo a v roce 1999 krajský soud v Prešove rozhodnutí okresního úřadu zrušil a věc vrátil k novému projednání. Tato situace se z různých důvodů několikrát opakovala, až v roce 2007 rozhodl v  prospěch obce Štrba i nejvyšší soud, k němuž se město odvolalo. K 1. 1.  2008 tak přešla správa Štrbského Plesa pod obec Štrba, včetně zápisu do katastru.

Město Vysoké Tatry se však v celé věci obrátilo na ústavní soud SR (ÚS), který v říjnu 2008 rozhodnutí nejvyššího soudu opět zrušil a  případ mu vrátil na další projednání s odkazem na to, že bylo porušené právo města na právní ochranu (viz např. článek webnoviny.sk - 3.11.2008). Na základě tohoto rozhodnutí ÚS město Vysoké Tatry od 1. 1. 2009 oznámilo opětovného převzetí správy Štrbského Plesa. Spor však nebyl dosud ukončen, takže trvala nejasná situace, čí vlastně Štrbské pleso bude.

Jádro pudla - kdy to bylo?

Problém a jádro sporu vlastně nespočívá v tom, zda bylo či nebylo území Štrbě odňato právem, ale v tom, kdy přesně došlo k odnětí území Štrbského Plesa a Tatranské Štrby z katastru Štrby?

Podle výkladu města Vysoké Tatry k tomu došlo v roce 1947, nařízením č. 52/1947 Zb.n. SNR, kde byla vyjmenovaná parcelní čísla pozemků, které se měly odebrat z  území obce Štrba ve prospěch města Vysoké Tatry. Jenže další doklady hovoří o tom, že v nařízení je mnoho chybně uvedených parcelních čísel, a  pro nepřehlednost a nepřesnost podkladů bylo nutné nové zaměření celého území města. K odnětí pozemků obci pak podle zástupců obce Štrba nedošlo a pozemky nebyly na město přepsány, přičemž podle tehdy platného katastrálního zákona byla územní změna vykonaná až v roce 1950, sepsáním zápisu o vedení hranice obcí Vysoké Tatry a Štrba.

V roce 1954  byla pak nově definována hranice odnímaného území tak, že obci Štrba byla odebrána i železniční stanice.

Konečné rozhodnutí?

Nejvyšší soud 16. 4. 2009  nejnověji rozhodl, že k faktickému odebrání předmětného území došlo v rozhodném období 1948–1989 a tedy že Štrba má na jeho navrácení oprávněný nárok. Toto rozhodnutí vítá starosta Štrba (viz např. článek webnoviny.sk - 17.4.2009).

Primátor města Vysoké Tatry Ján Mokoš naopak nevyloučil další právní kroky, např. že se opět obrátí na Ústavní soud. Podle něho je rozhodující fakt, že k vytvoření města Vysoké Tatry došlo už v roce 1947.

Vyhledejte si ubytování


  • Slovakia.travel
  • Horská záchranná služba
  • Union Pojišťovna
  • Liptov
  • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
  • Slovakia Tatry
  • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru