Stupně ochrany přírody na Slovensku

Na celém území Slovenska se uplatňuje všeobecná ochrana přírody jako I. stupeň ochrany. II. až V. stupeň platí jako zvláštní ochrana v chráněných územích a jejich ochranných pásmech.

Mlynická dolinaHladké sedloHladký štít

Chráněná území přírody a jejich ochranný stupeň

Chráněná krajinná oblast (CHKO)

 • rozsáhlejší území s rozptýlenými přírodními ekosystémy (např. CHKO Horná Orava, Strážovské vrchy ad.). Na území každé CHKO platí II. stupeň ochrany.

Národní park (NP)

 • rozsáhlejší území s převahou ekosystémů podstatně nezměněných lidskou činností, tvořící nejvýznamnější přírodní dědictví, kde je ochrana přírody nadřazená ostatním činnostem (např. Tatranský národný park, Nízke Tatry, Malá Fatra, Pieniny a Slovenský raj ad.). V národním parku vždy platí III. nebo vyšší stupeň ochrany. Na území ochranného pásma NP platí II. stupeň ochrany.

Chráněný areál (CHA)

 • menší území, převážně se jedná o významné součásti systému ekologické stability nebo území s trvalejším výskytem chráněných druhů; za příklad CHA lze uvést tok řeky Oravy, který chrání podmínky výskytu vydry říční a hlavatky podunajské. V chráněných areálech platí IV. stupeň ochrany. Na území ochranného pásma CHA platí II. stupeň ochrany.

Přírodní rezervace (PR)

 • menší území s původními nebo člověkem málo pozměněnými ekosystémy; nejvýznamnější z nich mají statut národní přírodní rezervace (NPR). Mezi nejznámější národní přírodní rezervace patří třeba Belianské Tatry, Choč, Rozsutec, Súľovské skaly nebo celá řada tatranských dolin (Bielovodská, Furkotská, Tichá, Kôprová, Mengusovská, atd.). Na území NPRPR platí nejpřísnější V. stupeň ochrany. Pokud je s rezervací vyhlášeno i speciální ochranné pásmo, platí v něm IV. stupeň ochrany, pokud není takové pásmo vyhlášeno, platí v okruhu 100 m od hranic NPR a PR III. stupeň ochrany.

Přírodní památka (PP)

 • maloplošné ekosystémy, skalní útvary, jezera, jeskyně, vodopády, apod.; nejvýznamnější z těchto objektů mohou být vyhlášeny za národní přírodní památky (NPP). Na území PPNPP platí V. stupeň ochrany, podobně jako u rezervací v ochranném pásmu IV. stupeň. Není-li ochranné pásmo vyhlášeno, pak do vzdálenosti 30 m od hranic památky platí III. stupeň ochrany.
 • Slovakia.travel
 • Horská záchranná služba
 • Union Pojišťovna
 • Liptov
 • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
 • Slovakia Tatry
 • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru