TANAP na rozcestí

Hrozí, že Tatry už nebudou národním parkem!

Jen před pár dny jsme se věnovali kontroverznímu tématu obřích investic, budování nových sjezdovek a lanovek v srdci Tater. Už teď se ukazuje, že tento investiční boom může nejen přinést nové příležitosti, ale také ohrozit budoucnost nejstaršího národního parku Slovenska. TANAP totiž může přijít o mezinárodní status národního parku!

Tatry pod světovým dohledem

Možnost, že by mezinárodně uznávaný statut národního parku byl Tatrám odebrán, naznačil koncem týdne Světový svaz pro ochranu přírody (International Union for Conservation of Nature - IUCN). Tato organizace je mezinárodní autoritou, která podle jednotných kritérií rozděluje chráněná území na celém světě do kategorií, odstupňovaných podle přísnosti ochrany.

Do kategorie II (národní parky) mohou patřit území, splňující řadu kritérií, mimo jiné relativně velké jádrové území (v poměru k  celkové výměře) s bezzásahovým režimem, kde je dostatečný prostor pro uplatňování přírodních procesů. Další kritéria hodnotí také intenzitu a celkovou udržitelnost lidského využívání území. A právě v tomto směru se teď Tatry ocitají na důležitém rozcestí.

Národní park jen na papíře

Po vichřici v roce 2004 navštívili zástupci IUCN Tatry a formulovali doporučení, která měla zajistit, aby i po větrné kalamitě mohl TANAP zůstat v kategorii II. Bohužel se tyto doporučené zásady opakovaně porušují, a tak upozornila IUCN slovenské ministersto životního prostředí, že může přehodnotit zařazení mezi národními parky. Organizaci IUCN konkrétně vadí současný stavební boom a rostoucí intenzita komerčních aktivit, k nimž v Tatrách dochází po kalamitě.

%%full%%

Kromě nevratných záborů lesní půdy pro nové stavby sjezdovek apod. se v Tatrách pro nejbližších roky počítá také se zdvojnásobením kapacity ubytovacích zařízení (viz článek na Sme.sk. To může ještě výrazně zesílit komerční tlaky a následně poškozovat přírodu. Stupeň ochrany Tatranského národního parku tak odpovídá podle IUCN spíše kategorii V, tedy chráněné krajinné oblasti. Oproti polskému TPN je to poměrně zásadní rozdíl v koncepci národního parku.

Když ochranáři nechrání přírodu a lesníci nebrání les

Aktuálnímu dění přihlíží jak MŽP i jím řízená Štátna ochrana prírody, jejíž součástí je i Správa TANAPu. Ačkoliv by právě tato odborná organizace měla zaručovat, že se stav přírody v národním parku nezhorší, odpouští ŠOP investorům většinu zákonné náhrady, kterou se má podle zákona o ochraně přírody kompenzovat ekologická újma (např. za trvalé odlesnění, změny vodního režimu apod.). Nedávné analýzy vypočítaly poškození biotopů v rozsahu 445 miliónů Sk.

Náhrada této újmy by měla být využita ve prospěch přírody národního parku, avšak současná Správa TANAPu požaduje náhradu pouze 9 % (viz článek Juraje Švajdy a také video - zpravodajství STV. Zjednodušeně řečeno - za vykácení 100 stromů vysadí investoři v národním parku pouze devět nových. Velmi neupřímně působí i dlouhodobá mediální kampaň, v níž Štátne lesy TANAPu neustále zdůrazňují, kolik zdravých stromů napadl kůrovec v důsledku ponechání části lesů samovolnému vývoji.

Zatímco místo nich za nějakou dobu vyrostou nové, nikdo z lesníků se zřejmě nezabývá tím, kolik stromů bylo vykáceno, aby na jejich místě vyrostly sjezdovky a nová infrastruktura, tedy bez možnosti jakékoliv náhrady.

Vyhledejte si ubytování


  • Slovakia.travel
  • Horská záchranná služba
  • Union Pojišťovna
  • Liptov
  • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
  • Slovakia Tatry
  • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru