Tatranské plesa nejsou žádná koupaliště

Návštěvníci parku často porušují pravidla. V plesech se nekoupeme!

Průzračná, studená voda ples přímo vybízí návštěvníky a jejich psích společníků, aby se během náročné letní túry ochladili a vykoupali. Plesa ale nejsou koupaliště!


Tatranské plesa jsou citlivým ekosystémem, jsou domovem mnoha drobných živočišných druhů - jedinečných glaciálních reliktů nebo endemitů obývajících jen určité lokality, při kterých i malé změny prostředí mohou vést k jejich zániku.

Citlivý ekosystém jezer

Problémem je, že náhradní populace těchto druhů neexistují nebo jsou příliš vzdálené. Tyto chladnomilné druhy našly své útočiště ve vyšších polohách tatranských ples. Známým druhem je například chráněný relikt žábronožka arktická (Branchinecta paludosa) nebo další relikt buchanka hlubinná (Cyclops abyssorum). Koupání v plesech z dlouhodobého hlediska negativně ovlivňuje jejich celkový stav.

Návštěvnost může ovlivnit přírodu národního parku

Podle nejnovějších statistik přijde do TANAPu ročně 3,5 až 4 miliony návštěvníků. Kdyby jen čtvrtině z tohoto počtu turistů bylo dopřáno vykoupat se v plese, tak by se nenávratně změnila kvalita těchto ekosystémů. Kdyby ovšem každý koupáníchtivý návštěvník TANAPu znal skutečnou hodnotu křišťálově čisté vody ledovcových jezer, z nichž je kdykoliv možné se bez obav napít, určitě by se vzdal úmyslu uškodit těmto drahokamům Tater.

Pozor, můžete přírodě hodně ublížit

Prvotní poškození těchto ekosystémů vzniká už jen samotným přístupem návštěvníka k plesu, který se pohybuje mimo značeného turistického chodníku. Pobřežní okrajová část plesa (tzv. litorál) je citlivá na sešlapávání břehů a vegetace. Dochází tak k erozi břehů, zakalování vody a poškozování pobřežní vegetace, kterou často tvoří chráněné druhy rostlin a pobřežních stanovišť. Druhým faktorem je samotný vliv koupání na chemismus vody. Opalovací krémy, deodoranty a repelenty obsahují různé chemické substance, které se mohou uvolňovat během koupání do vody. Z mnoha vědeckých studií je známo, že látky obsažené v některých krémech způsobují hormonální nerovnováhu organismů až poškození buněk. Složení syntetických vůní v krémech nejsou výrobci povinni zveřejňovat, ale mohou se za ním schovávat nebezpečné a karcinogenní chemikálie. UV filtry používané v opalovacích krémech způsobují u živočichů reprodukční a vývojovou toxicitu a narušují funkci štítné žlázy.

Cesta k lepšímu se může zadrhnout

Z dob druhé poloviny 20. století trpěla tatranská plesa výraznou změnou pH (okyselením), jako důsledkem emisí kyselinotvorných látek v ovzduší a také zvýšeným množstvím těžkých kovů a dusíku. Situace se v posledních letech začala zlepšovat, přičemž je nutné v národním parku zachovat stav postupného ozdravování ples. V souvislosti se zlepšováním chemismu tatranských ples byl v roce 2000 ve Vyšném Wahlenbergově plese zaznamenán výskyt ploštěnky horské (Crenobia alpina).

Zdroj:

Tisková zpráva Správy TANAPu

Zajímavosti

  • Za vstup návštěvníků do ples hrozí ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny pokuta až 66 €. Tatranská plesa mají vysokou biologickou a kulturní hodnotu a z těchto důvodů vyžadují co nejpřísnější ochranu.

Vyhledejte si ubytování


  • Slovakia.travel
  • Horská záchranná služba
  • Union Pojišťovna
  • Liptov
  • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
  • Slovakia Tatry
  • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru