Vědci vyzvali k zastavení stavební činnosti

Otevřený dopis ministrovi životního prostředí podepsalo více než 50 slovenských vědců

Přední vědci ze Slovenska se obracejí na ministra životního prostředí, aby zastavil stavební činnosti s významným dopadem na přírodu národních parků. Stále totiž není vyřešena jejich zonace.

Vysokohorské prostředíOtevřený dopis ministrovi i premiérce

Více než 50 vědců podepsalo otevřený dopis, který byl zaslán přímo ministrovi životního prostředí Slovenské republiky Józsefu Nagymu, premiérce Ivetě Radičové a také předsedkyni Národní rady Slovenské republiky pro životní prostředí Márii Sabolové. Vyzývají k zastavení stavebních činností s významným dopadem na přírodu národních parků až do přijetí jejich zonace podle mezinárodních standardů.

Argumenty jsou jasné

A svoji výzvu podpořili dalšími argumenty. Na základě poznatků z vlastních i ze zahraničních výzkumů upozorňují na to, že:

 • Stávající způsoby rozvoje středisek cestovního ruchu a dalších zařízení v národních parcích vedou k velkým ztrátám biologické diverzity a k narušení přírodních procesů tam, kde prioritou podle zákona má být jejich ochrana.
 • Orgány státní správy v resortu životního prostředí zejména při posuzování vlivů na životní prostředí v mnohých případech těmto ztrátám a narušením účinně nebrání.
 • Takové jednání vytváří prostor pro netransparentní a korupční jednání, které se dlouhodobě přehlíží na úkor jedné z největších výhod Slovenska ve srovnání se zbytkem Evropské unie, tzn. na úkor jedinečného přírodního a krajinného bohatství v národních parcích.

Pomůže ministr s omezenou pravomocí?

Proto vědci žádají ministra, aby i přes omezený mandát současné vlády přijal systémová rozhodnutí, která by uvedené problémy účinně řešily. Kromě zastavení sporných staveb je důležité mít funkční legislativu na úseku posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) a k výkonu ochrany přírody a krajiny (postavení správ chráněných území, správa pozemků, změna způsobu financování ochrany přírody), je nutné přijetí odborných návrhů zonace národních parků a podpora udržitelnějších způsobů rozvoje tzv. „měkkého cestovního ruchu“ ve prospěch místních a regionálních komunit a ne jen velkých společností.

Přečtěte si

Celý text výzvy je k dispozici na webu, včetně výčtu signatářů akce. K celé akci se můžete stále připojit.

Zajímavosti

 • Lesníci a ochranáři se musejí shodnout. Zatím jsou ve hře ještě dva návrhy zonace lesnicko-vědecký a vědecko-ochranářský. Konfliktní rozdíl se týká třech lokalit Tatranského národního parku - Tiché a Kôprové doliny, Javoriny na východní straně Tater a části Oravy. Lesníci chtějí chránit jen lesní a nelesní biotopy s velkým stupněm přirozenosti, zatímco ochranáři preferují ochranu celistvého prostředí (např. celé doliny).

Vyhledejte si ubytování


 • Slovakia.travel
 • Horská záchranná služba
 • Union Pojišťovna
 • Liptov
 • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
 • Slovakia Tatry
 • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru