Vodstvo

Voda ve všech skupenstvích měla značný význam při utváření Tater, ale stejně výrazně ovlivňuje jejich vzhled i dnes. Téměř v každé dolině se nachází jedno nebo i více jezer, časté jsou také vodopády, nebo aspoň šumící potoky, které zvyšují kouzlo těchto vysokohorských zákoutí.

Západní TatryJamské plesoBelá

Plesa

Plesa v Tatrách se nedají přesně spočítat, neboť některá plesa při nedostatku srážek vysychají, zazemňují se, mění se na rašeliniště apod., a tak jejich počet, hloubka i plocha kolísá. Celkový počet ples se odhaduje na 120 až 190. Na slovenské straně Vysokých Tater je více než 100 ples dohromady pokrývajících plochu asi 3 km2 a s celkovým objemem okolo 10 milionů m3 vody.

Převážná většina ples leží v pásmu kosodřeviny a vysokohorských luk, jen málo jich nacházíme v pásmu lesa. Podle způsobu vzniku rozdělujeme plesa na karová (vysoko položená plesa jako Krivánske Zelené pleso nebo Päť Spišských plies) a morénová (například Štrbské pleso), ale jsou i smíšeného typu (např. Zelené pleso).

  • Voda v tatranských jezerech má proměnlivou barvu v  závislosti na okolí (obloha, skály, les), na složení dna (kameny, písek, štěrk, jíl, rašelina, řasy) a na druhu a množství rozpuštěných minerálů.

Rekordní plochu a hloubku v rámci celých Tater dosahují polská plesa Wielki Staw Polski (34,8 ha, 79 m), Morskie Oko (34,9 ha) a Czarny staw pod Rysami (76 m). Na území Slovenské republiky patří mezi největší a nejhlubší Veľké Hincovo pleso (20,08 ha; 53,7 m), Štrbské pleso (19,76 ha; 28 m), Nižné Temnosmrečinské pleso (12,00 ha) a Nižné Terianske pleso (44 m).

Nejvýše položené je Modré pleso (2192 m n.m.) a Vyšné Wahlenbergovo pleso (2157 m n.m). Ještě větší nadmořská výška je udávána pro Baranie pliesko, avšak toto jezírko se nedá považovat za trvalé, neboť často vysychá.

Vodopády

Po ústupu ledovců z tatranských dolin se odhalily vysoké skalní stupně, po kterých stéká řada vodopádů. Nejvyšší (80 m) je Kmeťov vodopád v Kôprové dolině, 30 m vysoký je Vajanského vodopád v Temnosmrečianské dolině, 25 m má Skok v Mlynické, Obrovský v ústí Malé Studené doliny měří 20 m. Dále jsou to Nefcerský v Nefcerské dolině, Velický ve  Velické, Veľký a Dlhý vodopád Studeného potoka v ústí Veľké Studené doliny, Hviezdoslavov na konci Bielovodské doliny, Český vodopád v České dolině a další. V Polsku je nejvyšší vodopád Siklawa (70 m), spadající z doliny Pięciu Stawów Polskich.

Vodní toky

Z nejvýznamnějších vodních toků je pod Kriváněm pramenící Biely Váh, který odvodňuje část pohoří na západ od Štrbského plesa a směřuje přes Dunaj do Černého moře. Vlévá se do něho řada drobnějších přítoků, např. Belá z Kôprové doliny.

Naopak řeky odvodňující severní části Tater (Bialka) či východní část pohoří (Poprad - vytéká z Popradského plesa) se vlévají do Dunajce. Ten pramení na polské straně Tater a odvádí vodu do Baltského moře.


  • Slovakia.travel
  • Horská záchranná služba
  • Union Pojišťovna
  • Liptov
  • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
  • Slovakia Tatry
  • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru