Západné Tatry už 20 let součástí TANAPu

Tatranský národní park slaví výročí rozšíření ochrany

Tatranský národný park byl vyhlášen jako první své kategorie na Slovensku s účinností od 1.1.1949. Byly v něm chráněny Vysoké a Belianské Tatry, pro západní část pohoří však plošná ochrana zpočátku neplatila. Teprve od 6.2.1987 bylo území národního parku rozšířeno i na Západné Tatry. Právě nyní tedy Západní Tatry dovršily dvacet let coby součást TANAPu.

Západné jsou taky Tatry

Ačkoliv v Západních Tatrách nenajdeme vrcholy vyšší než 2248 m n.m. (Bystrá), je to přece jen také velehorský celek. A snad mi dáte za pravdu, že i do národního parku tato část pohoří patří plným právem. Podobně jako ve Východních (tj. Vysokých a Belianských), najdeme i v Západních Tatrách ledovcem modelovaný reliéf, travnaté i  kamenité doliny, vodopády a plesa, dohromady tvořící nádherné horské scenérie.

Přírodní prostředí je zde velmi různorodé, ať už uvažujeme jeho neživé nebo živé složky. Neživé neboli abiotické části přírody zde zastupují pestré horniny (vápence, mylonity, krystalické břidlice) nebo tvary reliéfu (strmé skalnaté hřebeny, štíty a  hřbety, propasti a jeskyně, krasové skalní útvary).

Živou přírodu představuje samozřejmě charakteristická vysokohorská flóra (plesnivce, hořce, koniklece...). Zajímavé je, že se v Roháčích některé typy horské vegetace vyskytují v nadmořské výšce o 100-200 m menší, než je tomu ve Vysokých Tatrách. Pohoří za to vděčí drsným klimatickým podmínkám ve své vrcholové části. Typicky vysokohorská je také zdejší fauna, zahrnující nejvzácnější druhy tatranských živočichů (kamzík, svišť, medvěd, tetřev, orel atd.).

V čem jsou Západné Tatry jedinečné

Je pravda, že co do množství jezer, výšky vrcholů nebo nepřístupnosti terénu, nemohou Západní Tatry soupeřit s Vysokými. Souvisí to stím, že jejich zalednění v posledním glaciálu nedosahovalo takového rozsahu. V Belianských Tatrách pak zase roste podstatně větší množství rostlinných druhů díky souvislému vápencovému podkladu. Co ale naopak mají Západní Tatry oproti Vysokým unikátního, v  čem jsou výjimečné?

Tak například jsou to projevy tzv. vysokohorského krasu, které najdeme ve skupině Sivého vrchu. Podobně jsou krasové jevy vyvinuté hlavně v Červených vrších v Polsku, skalní město s  podobně bizarními skalními útvary a hlubokou propastí bychom však marně hledali jinde na slovenské straně Tater. Morfologicky zajímavá a ve východní části pohoří nevídaná je rovněž ve vápenci vytvořená soutěska Juráňova dolina na severní straně Západních Tater.

Adrenalin i výhledy

Pro mnohé zřejmě největší lákadlo představuje turisticky přístupný, ale přitom dost exponovaný a místy i technicky náročný hřeben Západních Tater. Při nástupu od západu z Hut na Sivý vrch až po Pyšné sedlo a se sestupem na Podbanské je to přes 18 hodin cesty po značeném chodníku. Přechodu celého hlavního hřebene se někdy také zjednodušeně říká přechod Roháčů, ačkoli skupinu Roháčů v  původním smyslu tvoří vlastně jen vrcholy Plačlivô, Ostrý Roháč a  Volovec.

Právě zde se vyskytují nejlépe vyvinuté glaciální formy včetně pravých ledovcových karů pod vrcholy. Adrenalinově nejvděčnější je zejména úsek mezi Baníkovem, Tremi Kopami, Plačlivým a Ostrým Roháčem, kde mnozí turisté zažívají horké chvilky na řetězech. Také úsek Salatín - Spálená (tzv. Skriniarky) poskytuje příjemné mrazení a krásné pohledy do hloubky. Fantastické výhledy do krajiny však nabízejí i mnohé další kopce, zvláště ty nejvyšší vrcholy v jižních rozsochách - Bystrá, Jakubinná či Baranec.

Kulturní a další turistická lákadla

Ke kulturním zajímavostem Západních Tater patří bezesporu Podroháčské folklórne slavnosti v Zuberci (konají se každé léto, vždy první víkend v srpnu). V Zuberci také najdeme velmi zajímavé Múzeum oravskej dediny. Obdobný skanzen se nachází u Pribyliny, pro změnu je to však muzeum zaměřené na lidovou architekturu Liptova.

Potřebujeme-li pak relaxační den, můžeme zavítat do termálních koupelí v Oravicích, kde vyvěrají nefalšované minerální prameny. I tyto turistické atrakce zajišťují Západním Tatrám nezastupitelné postavení v  rámci celého tatranského regionu. Také proto již dvacet let tyto minivelehory po právu náleží k rozšířenému bohatství Tatranského národního parku.

Vyhledejte si ubytování


Novinky na váš e-mail

  • Slovakia.travel
  • Horská záchranná služba
  • Union Pojišťovna
  • Liptov
  • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
  • Slovakia Tatry
  • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru