Expediční fond podruhé podpoří nové projekty

Server Tatry.CZ se stal mediálním partnerem Expedičního fondu

Server Tatry.CZ se stal mediálním partnerem Expedičního fondu, který finančně a materiálně podporuje expedice, výpravy a z nich následně zpracované filmy, knihy, výstavy a další cestovatelské projekty. Může se jednat o expedice horolezecké, vodácké, cyklistické i jiné, zejména pokud jsou zároveň dobročinnými projekty, vědeckým výzkumem apod.

Podmínkou je, aby projekt obsahoval prvek dobrodružství a exotiky a  byl společensky prospěšný. Nyní se vyhlašuje 2. kolo soutěže o  finanční příspěvky Expedičního fondu. Máte opět šanci získat peníze na váš cestovatelský projekt. Rozděluje se částka 67 tisíc korun, věcné dary v hodnotě min. 40 tisíc korun a 40 tisíc Kč ve formě reklamního prostoru.

Expediční fond

Prostředky v Expedičním fondu byly shromážděny z inzertního zisku Hedvábné stezky, od autorů Hedvábné stezky, kteří se vzdali svých honorářů, a  zisku pražského Klubu cestovatelů Karavanseráj. Věcné ceny věnuje vydavatel české řady průvodců Lonely Planet nakladatelství Svojtka a outdoorový obchod Sambarsport. Vítězové získají k propagaci svých cestovatelských projektů reklamní prostor na webu www.HoryDoly.cz. Mediálním partnerem jsou Deníky Bohemia.

Expediční fond rozděluje své finanční příspěvky dvakrát ročně. Poprvé se tak stalo v březnu 2007, kdy se čtyři vítězné projekty z 11 přihlášených podělily o celkem 26 481 Kč. Vítězné projekty vybírá Komise Expedičního fondu sestavená z tvůrců a spolupracovníků Hedvábné stezky a Klubu cestovatelů Karavanseráj. Jsou to lidé, které spojuje zájem o cestování a poznávání různých zemí a kultur.

Koho Expediční fond podpoří?

O finanční příspěvek se mohou ucházet expedice, vědecko-výzkumné projekty, projekty rozvojové pomoci a ochrany přírody, autoři knih, map, filmů, výstav a dalších kulturních projektů.

Každý projekt by měl obsahovat prvek exotického, sportovního či dobrodružného cestování. Samozřejmě se musí jednat o vlastní aktivitu žadatele/ky. Přestože doba opravdových objevů je již nenávratně za námi, předkládané projekty by se měly týkat oblastí relativně nepoznaných a/nebo obtížně dostupných. Musejí mít sociální, vzdělávací a/nebo informační přínos a plně respektovat lidská práva včetně práv domorodých obyvatel a principy ochrany přírody.

Při výběru vítězných projektů bude pro komisi nejdůležitější vědecký, sociální a/nebo informační přínos, originalita, přiměřenost finančních nákladů a realizovatelnost. Mějte na paměti, že jsou podporovány expedice, a ne soukromé výlety a dovolené.

Jak přihlásit váš projekt?

Pokud jste organizátory či realizátory projektu, který má šanci na finanční podporu z Expedičního fondu Hedvábné stezky, neváhejte a  pošlete přihlášku! Ta by měla obsahovat:

 • Stručný popis projektu, včetně předpokládaných fází projektu, náplně projektu, počtu zúčastněných osob, cíle projektu.
 • Základní informace o žadateli/ce: jméno a kontakt, zkušenosti ve  vztahu k předmětu projektu.
 • Rozpočet (rozepsaný zhruba do základních položek).
 • Návrh způsobu zpětné vazby (jakým způsobem žadatel/ka doloží, že získaný finanční příspěvek použil/a na projekt, pro nějž finanční příspěvek získal/a).

Přihláška by rozhodně neměla délkou přesáhnout jednu či dvě strany A4. Pokud bude potřeba, komise si vyžádá dodatečné informace. Přihlášku pošlete elektronicky na adresu: bohdana@hedvabnastezka.cz do 31. října 2007 (uzávěrka je o půlnoci). Výsledky komise oznámí na podzimním Cestovatelském festivalu v Praze, které se koná 10. a 11. listopadu 2007.

Vyhledejte si ubytování


Novinky na váš e-mail

 • Slovakia.travel
 • Horská záchranná služba
 • Union Pojišťovna
 • Liptov
 • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
 • Slovakia Tatry
 • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru