Příroda Tater

Pro turistiku nejen v Tatrách je charakteristické to, že se v rozhodující části odbývá výhradně v přírodním prostředí, z krásy přírody čerpá a vede k jejímu poznávání.

Ochrana přírody

Pro pobyt v přírodě by každý turista měl být vybaven základními znalostmi principů ochrany přírody a  měl by je také respektovat. Jsou zakotveny v závazných právních předpisech, a navíc by měl každý chránit a udržovat neporušenost přírody sám od sebe.

Ohrožené druhy

Mezi nejohroženější horské druhy patří i kamzík horský tatranský. Ten doplácí na špičkové technické vybavení moderních pytláků, na rušení velkými počty turistů hlavně v době pastvy a především v době páření a přes velkou snahu ochranářů jeho stavy klesly na kritické hodnoty v období kolem roku 2000. Od té doby se velikost populace již dostala na původní úroveň, ale stabilita takové populace je stále velmi křehká.

Společenská hodnota

Několik vybraných druhů živočichů i rostlin, s krátkým komentářem o stupni jejich ohrožení a jejich společenské hodnotě, jsme pro vám poskytli volně ke stažení.

Novinky na váš e-mail

  • Slovakia.travel
  • Horská záchranná služba
  • Union Pojišťovna
  • Liptov
  • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
  • Slovakia Tatry
  • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru