Ochrana přírody v Tatrách

Pro turistiku nejen v Tatrách je charakteristické to, že se v  rozhodující části odbývá v přírodním prostředí, z krásy přírody čerpá a  vede k jejímu poznávání. Pro pobyt v přírodě by každý turista měl být vybaven základními znalostmi principů ochrany přírody a měl by je také respektovat. Jsou zakotveny v závazných právních předpisech, a navíc by měl každý chránit a udržovat neporušenost přírody sám od sebe.

Systém územní ochrany přírody na Slovensku

Protože se český a slovenský systém územní ochrany přírody liší, je dobré znát strukturu a charakteristiku chráněných území ve Slovenské republice. Pomůže nám to, abychom se vyhnuli možným přestupkům. Zákon č. 287/1994 Z.z., o ochrane prírody a krajiny, upravující na Slovensku ochranu přírody a krajiny, rozeznává pět stupňů územní ochrany. S rostoucím stupněm roste logicky omezení při vykonávání činností, které by mohli přírodu poškodit. Znamená to i zpřísněná pravidla a určitá omezení při provozování turistiky.

Druhová ochrana

Druhová ochrana rostlin se vztahuje na celek každé jednotlivé rostliny, tj. na všechny její nadzemní i podzemní části ve všech stupních vývoje, ale i na jejich biotop a bezprostřední okolí. Chráněné rostliny není dovoleno ničit, vykopávat, přesazovat, trhat ani jinak rušit v přirozeném vývoji.

Základem ochrany živočišných druhů je ochrana jejich jedinců na místech výskytu a v jejich bezprostředním okolí. Při ochraně živočichů se pozornost věnuje nejen živým jedincům, ale i jejich vývojovým stádiím, uhynulým a preparovaným jedincům, ochraně jejich stanovišť, míst jejich reprodukce, vývoje, získávání potravy, migračních zastávek a koridorů.

Roman Jelenský - horský vůdce UIAGM

Roman Jelenský - nabízí výstupy nejen na Gerlach...

Inzerujte u nás

Partner webu

Newsletter

Chcete dostávat pravidelně čerstvé informace z dění našeho serveru? Přihlašte se k odběru:

Lavinová předpověď

 

  • Liptov
  • Slovakia.travel
  • Union Pojišťovna
  • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách

↑ nahoru