Omezení turistiky

Ochrana přírody klade na turisty, horolezce, lyžaře a další osoby navštěvující nejvyšší slovenské pohoří několik požadavků.

Ochrana přírody na Slovensku

 • Celé území Slovenska je pod obecnou ochranou přírody, což zákon definuje jako I. stupeň ochrany přírody. Zde není stanoven žádný zvláštní ochranný režim, ale předpokládá se obecně šetrný přístup k  přírodě.
 • Už ale například v území s II. stupněm ochrany (všechny CHKO) je třeba mít souhlas orgánu přírody ke sběru rostlin, nerostů a zkamenělin v některých lokalitách, pohyb v terénu omezen zpravidla není.
 • V území se III. stupněm (například celá výměra TANAPu) je třeba mít souhlas orgánu přírody k uvedeným činnostem vždy. Dále zde platí zákaz vjezdu a  stání motorových vozidel mimo veřejné komunikace. Táboření, stanování a  zakládání ohně je povoleno ve III. a IV. stupni ochrany jen na zvlášť vyhrazených místech. Pohybovat se po národním parku se smí jen od východu do západu slunce.
 • V území s IV. stupněm (Chráněné areály) je zakázáno i  volné pouštění domácích zvířat (zejména psů). O táboření jsme se již zmínili v předcházejícím odstavci.
 • V území s V. stupněm ochrany (celé Belianské Tatry, většina dolin Vysokých Tater) platí všechna výše uvedená omezení, navíc je zakázané vykonávat jakoukoli rekreační a sportovní činnost s výjimkou horolezectví a skialpinismu na místech vyhrazených orgánem ochrany přírody a provozování pěší turistiky na naučných a turistických chodnících. V území dále platí celoplošně zákaz vjezdu a stání motorových vozidel (výjimku mají vozidla sloužící ochraně přírody), táboření, stanování a zakládání ohně, kouření, rušení klidu a ticha je zakázáno rovněž všude bez výjimky.

Novinky na váš e-mail

 • Slovakia.travel
 • Horská záchranná služba
 • Union Pojišťovna
 • Liptov
 • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
 • Slovakia Tatry
 • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru