Společenská hodnota chráněných rostlin

Kamzičník chlupatý ClusiůvStupeň ohrožení a společenská hodnota některých rostlinných druhů chráněných na Slovensku v přehledné tabulce, kde je vidět i jejich cena.

Ministerstvo životného prostredia chrání rostliny

Ohrožené, vzácné nebo jinak významné druhy rostlin může Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ustanovit všeobecně závazným právním předpisem za chráněné druhy.

Chráněné rostliny je zakázano poškozovat, ničit, trhat, vykopávat, vyřezávat, sbírat i poškozovat a také ničit jejich biotopy. Dodržujte, prosím, návštěvní řád národního parku.

Aktualizovaný seznam chráněných druhů se zvýšenou cenou resp. jejich společenskou hodnotou platí ve vyhlášce MŽP SR č. 24/2003 Z. z., kterou se vykonává zákon č. 543/2002 Z. z., o ochraně přírody a krajiny.

Expozice tatranské přírody

V Tatranské Lomnici je ve vegetační sezóně (od poloviny května do poloviny září) otevřena expozice tatranské přírody. Vidět zde můžete nejznámnější i méně obvyklé druhy chráněných rostlin přímo v malé botanické zahradě.

Tabulka

České jméno Vědecké jméno Slovenské jméno SKK/jedinec
oměj šalamounek Aconitum firmum prilbica tuhá pravá 26,55
kozinec alpský Astragalus alpinus kozinec alpínsky 36,50
šafrán karpatský Crocus heuffelianus šafran karpatský 9,95
brambořík fatranský Cyclamen fatrense cyklámen fatranský  99,58
lžičník tatranský Cochlearia tatrae lyžičník tatranský  36,50
střevíčník pantoflíček Cypripedium calceolus črievičník papučkový  99,58
prstnatec Fuchsův Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii vstavačovec Fuchsov pravý  16,59
lýkovec muráňský Daphne arbuscula lykovec muránsky  165,97
stračka vyvýšená Delphinium elatum stračonôžka vysoká  16,59
stračka tatranská Delphinium oxysepalum stračonôžka tatranská  36,50
hvozdík pyšný alpský Dianthus superbus subsp. alpestris klinček pyšný alpský  26,55
dryádka osmiplátečná Dryas octopetala dryádka osemlupienková  26,55
hořec Clusiův Gentiana clusii horec Clusiov  16,59
hořec chladnomilný Gentiana frigida horec ľadový  26,55
hořec tečkovaný Gentiana punctata horec bodkovaný  26,55
plesnivec alpský (protěž) Leontopodium alpinum plesnivec alpínsky  36,50
vlnice ladní tatranská Oxytropis campestris subsp. tatrae ostropysk poľný tatranský  99,58
mák tatranský pravý Papaver tatricum subsp. tatricum mak tatranský pravý  99,58
všivec Oederův Pedicularis oederi všivec Oederov  26,55
všivec žezlovitý Pedicularis sceptrum-carolinum všivec žezlovitý  82,95
tučnice alpská Pinguicula alpina tučnica alpínska  16,59
borovice limba Pinus cembra borovica limbová (limba)  16,59
řeřuška alpská Pritzelago alpina subsp. dubia žeruška alpínska pochybná  49,79
pryskyřník alpský Ranunculus alpinus iskerník alpínsky  9,95
pryskyřník vysokotatranský Ranunculus altitatrensis iskerník vysokotatranský  66,38
pryskyřník ledvinitý Ranunculus thora iskerník obličkolistý  36,50
lomikámen tatranský Saxifraga wahlenbergii lomikameň trváci  16,59
starček abrotanolistý karpatský Senecio abrotanifolius subsp. carpathicus starček abrotanolistý karpatský  26,55
silenka bezlodyžná Silene acaulis silenka bezbyľová  16,59
dřípatka karpatská Soldanella carpatica soldanelka karpatská  16,59

 

Tagy: Rostliny Tater,


Související články

Kompletní články
Zobrazené záznamy: od 1 do 10 (celkem 36)
Stránka: 1 2 3 4 »

Roman Jelenský - horský vůdce UIAGM

Roman Jelenský - nabízí výstupy nejen na Gerlach...

Inzerujte u nás

Partner webu

Newsletter

Chcete dostávat pravidelně čerstvé informace z dění našeho serveru? Přihlašte se k odběru:

Lavinová předpověď

 

  • Liptov
  • Slovakia.travel
  • Union Pojišťovna
  • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách

↑ nahoru