Řešení pojistné události

Při nehodě

Pokud po Vás bude vyžadováno, i přes předložení průkazu, další potvrzení o vašem členství v Alpenvereinu tj. o vašem pojištění (např. v mimoevropských regionech) kontaktujte Knox Versicherungsmanagement GmbH (AV-service@knox.co.at), které v případě jejich oslovení, a na základě vašeho vyžádání, zašlou na vámi v cizině udanou kontaktní adresu nebo e-mail potvrzení o vašem pojištění. Při komunikaci uvádějte vždy vaše jméno, příjmení, číslo Alpenvereinu.

Získejte členství v Alpenvereinu

JegihornLagginhornKozorožec

Ambulantní ošetření

Při ambulatním ošetření, včetně lékařem předepsaných léčebných prostředků, hradí výdaje za lékařské ošetření postižený člen Alpenvereinu ošetřujícímu lékaři na místě. Tato uhrazená částka je pak pojišťovnou Generali po zpracování pojistného případu a po odečtení spoluúčasti ve výši 70 € vrácena. Účet lékaře musí obsahovat následující údaje: Jméno, datum narození ošetřené osoby, označení nemoci, provedený výkon a doba, potvrzení o zaplacení. Účty je třeba předložit po podání u správce zdravotního pojištění nejpozději 6 měsíců po ukončení cesty, včetně vyjádření vaší zdravotní pojišťovny.

Záchranná akce

Při obdržení účtu od záchranářské služby při zachraňování tento neplaťte, nýbrž pošlete originál společně s hlášením pojistné události na adresu Knox Versicherungsmanagement GmbH.

Ošetření v nemocnici a převoz

Při ošetřování v místní nemocnici, převozu ze zahraničí, převozu ve vnitrozemí je nejprve bezpodmínečně nutné kontaktovat Europ Assistance, tel.: +43/1/253 3798, email: aws@alpenverein.at, servis 24 hodin. Aby mohly být poskytnuty zálohy na náklady, případně udělána příslušná opatření, je třeba oznámit jméno, adresu, datum narození a členské číslo AV). Následně bude navázán kontakt s příslušným ošetřujícím lékařem a rozhodnuto o provedení a druhu přepravy (sanitka, vlak, osobní letadlo, sanitární letadlo). Konečné rozhodnutí udělá lékař Europ Assistance.

Před kontaktování Europ Assistance si připravte odpovědi na tyto otázky:

 • jméno, příjmení, datum narození, členské číslo Alpenvereinu
 • datum zahájení cesty
 • předpokládané ukončení cesty
 • kde došlo k úrazu/nemoci a druh úrazu/nemoci
 • v jakém lékařském zařízení se raněný/nemocný nachází
 • kontakt na lékařské zařízení
 • jméno ošetřujícího lékaře a příp. kontakt na něj
 • kontakt na sebe, kontakt na příbuzné

Jazykové problémy

V případě, že budete mít jazykový problém s nahlášením úrazu/nemoci na Europ Assistance, kontaktujte nás na telefonu +420 725 442 942 a my za vás úraz/nemoc nahlásíme.

 • Slovakia.travel
 • Horská záchranná služba
 • Union Pojišťovna
 • Liptov
 • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
 • Slovakia Tatry
 • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru