Vše o pojištění

Členství v Rakouském Alpenvereinu (ÖAV) neznamená pouze pojištění, přesto se stále více lidí stává členy Alpenvereinu především kvůli němu.

Pro všechny ty, kteří se chtějí dozvědět více o tomto pojištění jsme připravili soubor informací, na které jsme nejčastěji dotazováni. V žádném případě však tyto informace nenahrazují Všeobecné podmínky.

Alpenverein Edelweiss

Získejte členství v Alpenvereinu

SuldenK2 hütteSulden

Rozsah pojištění

Alpenverein Weltweit Service (AWS) nabízí pojistnou ochranu pro všechny členy Alpenvereinu při úrazech ve volném čase v oblasti záchranných akcí. Ochrana krytí pro plnění při repatriaci, transportu a léčebném ošetření platí pro úrazy ve volném čase a při výkonu povolání a v případě nemoci.

Alpenverein Weltweit Service (AWS) má platnost po celém světě s výjimkou pojištění povinného ručení a právní ochrany, které se omezují na oblast Evropy.

Pojistné částky

1. 25 000 € na osobu a pojistnou událost – náklady na záchranu na horách a na vodě v tuzemsku a v zahraničí.

 • Celoročně, celosvětově, při aktivitách ve volném čase.

2. Výdaje za repatriaci a lékařské ošetření v zahraničí.

 • Celosvětově, během prvních osmi týdnů.

2.1 Bez omezení částky – náklady na repatriaci ze zahraničí.

2.2 10 000 € – náklady ošetření vzniklé v zahraničí (ne v zemi trvalého pobytu) včetně lékařem předepsaných léků, nákladů transportu do nejbližší vhodné nemocnice, přičemž z této částky je k dispozici pro ambulantní léčebné ošetření včetně lékařem předepsaných léků částka 2 000 €. Pro ambulantní léčebné ošetření včetně lékařem předepsaných léků platí spoluúčast ve výši 70 € na osobu a pobyt v zahraničí.

 • Pojistitel uhradí prokázané výdaje za nezbytné lékařské ošetření při pobytu v nemocnici (v Rakousku: v rámci obecné kategorie poplatků ve veřejných nemocnicích, mimo Rakousko: ve veřejných nemocnicích).

2.3 Bez omezení částky – náklady na transport zraněné/nemocné osoby a náklady na přepravu mrtvé osoby v tuzemsku, když jí předcházela záchrana.

 • POZOR: Před repatriací, převozem, stacionárním léčebným ošetřením v zahraničí a přemístěním v tuzemsku (ne při záchranné či pátrací akci) se bezpodmínečně spojte s 24 hodinovou službou Europ Assistance, jinak uhradí pojišťovna maximální částku 750 €!

Europ Assistance, tel.: +43/1/253 3798, e-mail: aws@alpenverein.at

3. Pojištění odpovědnosti za škodu v Evropě až do výše 3 000 000 €

 • Celoročně, v celé Evropě. Krytí se vztahuje na povinnost náhrady škody na zdraví a škody na majetku. Spoluúčast v případě škody na majetku 200 €.

4. Trestněprávní ochrana v Evropě až do výše 35 000 €

 • Celoročně, v celé Evropě. Pojistné krytí se vztahuje na trestní řízení u soudu od okamžiku žaloby a na trestní řízení u správního orgánu od okamžiku zahájení stíhání.

5. Právní ochrana v případě náhrady škody v Evropě s nároky na náhradu škody po nehodách s újmou na zdraví až do výše max. 500 € na pojistnou událost

 • (Pozor: Body 3 – 5 platí pouze v Evropě a pro vybrané druhy sportů – viz Všeobecné podmínky)

Omezení

Plnění v zahraničí podle bodu 2 se poskytuje během prvních 8 týdnů každé cesty do zahraničí. Pojistná ochrana se nevztahuje na úrazy během cest s plánovaným výstupem na hory s vyšší nadmořskou výškou než 6000 m n.m. a na cestách do Arktidy (destinace za severním polárním kruhem), Antarktidy (destinace za jižním polárním kruhem) a do Grónska.

Upozornění

Pojištění, které získáváte v rámci členství není vhodné pro cesty do USA a do Číny. Zde je částka pro krytí léčebných výloh nedostatečná, jelikož v USA i v Číně účtují nemocnice, v případě, že jste pojištěni, několikanásobek skutečných nákladů.

V případě zahraničních cest do zemích Evropského hospodářského prostoru, Švýcarska, Norska, Turecka a smluvních států (více viz Uplatnění nároku českých pojištěnců na zdravotní péči ve státech EU) je vhodné mít s sebou Evropský průkaz zdravotního pojištění, který vám zdarma vystaví vaše zdravotní pojišťovna.

 • Obecně lze říct, že pojištění v rámci Alpenvereinu je, vzhledem k výši krytí léčebného ošetření, vhodné pro cesty v Evropské unii a smluvních státech, kde platí reciprocita na proplácení léčebné péče – viz Evropský zdravotní průkaz

Pokud chcete být dostatečně pojištěni pro cestu mimo Evropský prostor, kde tato reciprocita neplatí, tak doporučujeme dopojištění léčebných výloh u libovolné komerční pojišťovny (nebo kombinaci s pojištěním na platební kartě), a nebo nabízíme členům Alpenvereinu dodatečné jednorázové pojištění u rakouské pojišťovny Europaeische Versicherung AG.

 • Pojistitelem spolku ALPENVEREIN WELTWEIT SERVICE je pojišťovna GENERALI Versicherung AG.
 • Slovakia.travel
 • Horská záchranná služba
 • Union Pojišťovna
 • Liptov
 • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
 • Slovakia Tatry
 • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru