Příroda Tater

Pro turistiku nejen v Tatrách je charakteristické to, že se v rozhodující části odbývá výhradně v přírodním prostředí, z krásy přírody čerpá a vede k jejímu poznávání.

Ochrana přírody

Pro pobyt v přírodě by každý turista měl být vybaven základními znalostmi principů ochrany přírody a měl by je také respektovat. Jsou zakotveny v závazných právních předpisech, a navíc by měl každý chránit a udržovat neporušenost přírody sám od sebe.

Pryskyřník ledovcovýŠídlovec kůstkovitýŠafrán karpatský

Ohrožené druhy

Mezi nejohroženější horské druhy patří i kamzík horský tatranský. Ten doplácí na špičkové technické vybavení moderních pytláků, na rušení velkými počty turistů hlavně v době pastvy a především v době páření a přes velkou snahu ochranářů jeho stavy klesly na kritické hodnoty v období kolem roku 2000. Od té doby se velikost populace již dostala na původní úroveň, ale stabilita takové populace je stále velmi křehká. I proto platí v Tatranském národním parku sezónní uzávěra turistických cest.

Endemické druhy rostlin a živočichů

Další tatranské endemické druhy rostlin a zvířat také zasluhují ochranu a pozornost. Například ze savců hraboš tatranský (Pitymys tatricus), z motýlů předivka tatranská (Kessleria tatrica), z brouků tesařík zimolezový (Pseudogaurotina exellens) či střevlíček tatranský (Nebria tatrica) ad. Rostliny, které nenajdete jinde jsou např. vlnice ladní tatranská (Oxytropis campestris subsp. tatrae), zvonek kopinatý (Campanula serrata), světlík tatranský (Euphrasia tatrae), zvonek tatranský (Campanula tatrae), bodlák alpský (Carduus lobulatus), kostřava tatranská (Festuca tatrae), voskovka lysá tatranská (Cerinthe glabra subsp. tatrica), lžičník tatranský (Cochlearia tatrae), mák tatranský (Papaver tatricum), kopretinka alpská tatranská (Leucanthemum alpina subsp. tatrae).

  • Zachovalo se tu množství glaciálních reliktů, přičemž některé z nich jsou na současné jižní hranici areálu přirozeného výskytu.

Velké téma je v Tatrách ochrana sviště (reintrodukce na stanovištích) a také počet kusů medvěda hnědého.


Související články

Zobrazené záznamy: od 1 do 10 (celkem 84)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »

  • Slovakia.travel
  • Horská záchranná služba
  • Union Pojišťovna
  • Liptov
  • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
  • Slovakia Tatry
  • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru