Horolezecká lana

Lano vás při lezení spojuje se spolulezcem a také se životem, a proto nesmí nikdy selhat. Mezinárodní horolezecká federace (UIAA) a Úřad pro Evropské normy (CEN) určují přísná kritéria, která vyráběná lana musí splňovat.

 • Lano schválené k horolezeckým účelům musí být proto opatřené visačkou CE/UIAA (norma EN 892), s vyznačeným výrobcem lana, průměrem, symbolem typu lana (poloviční, jednoduché, dvojité), délkou (50-60m), počtem pádů, hmotností na délku, užitným průtahem, max. rázovou sílou a max. posunem opletu.

Konstrukce lan

Lano tvoří jádro a oplet. Jádro je hlavní část lana, určuje charakter lana a jeho vlastnosti - statické prodloužení, rázovou pevnost a zatížení. Oplet je jen na ochranu jádra před prodřením. Leze se na tzv. dynamických lanech, protože vždy je riziko pádu. Lano může zapružit a pohltí tím rázovou energii. Naproti tomu, statická lana jsou určena jeskyňářům, záchranářům a jejich konstrukce naopak dovolují jen minimální zapružení lana. Statická a dynamická lana nelze zaměňovat!

 • Jednoduché lanoJednoduché lano je nejběžněji používaný typ lana, poznáme jej podle čísla 1 v kroužku. Průměr lan se pohybuje od čísla 9,8 - 11 mm. Tlustší lana více a déle vydrží, tenké jsou lepší pro manipulaci a na volné lezení a lezení na ledovci.
 • Poloviční lanoPoloviční lano se používá na dvojito. Lana mají průměr od 8,2 - 9 mm a poznáme je podle čísla 1/2 v kroužku. Obě lana se mohou procvakat střídavě v jištění, snižuje se tím tření a brždění lana a snižuje se tím i riziko přeseknutí lana o ostrou hranu.
 • Dvojité lanoDvojité lano se také používá výhradně v páru ("twin" - dvojčata). Obě lana je však nutno ve  všech jistících bodech procvakat současně. Lano se označuje na obou koncích protínajícími se kroužky v kroužku.

Dynamické lano

Pro lezení vybírejte vždy dynamické lano. Na horách se nepoužívá nikdy lano jednoduché, protože jinak hrozí nesrovnatelně větší nebezpečí přetržení lana (při pádu přes ostrou hranu, při pádu kamení apod.).

Proto na horách lezeme vždy na dvojitém nebo polovičním laně (obvykle 50-ti metrovém nebo delším)!

Dvojité lanoPoloviční lano

Technické parametry

O základních parametrech a dalších vlastnostech lan (poddajnost, nasákavost, odolnost proti oděru, smyčkování, omak atd.) je dobré se informovat v návodu k použití a u prodejců. Pro maximální životnost zakoupeného lana je nutno s ním zacházet podle doporučení v návodu k  použití.

 • Uzly, skalní hrany a výstupky a především pády - vše má vliv na pevnost lana. Pevnost se snižuje např. i ohnutím v karabině (až o 30%). Hrany pevnost snižují ještě o něco více. Pozor na techniku slaňování, do lana neskákejte zbytečně, nehoupejte se, neslaňujte příliš rychle, lano se pak zahřívá na vysokou teplotu. Kontrolujte lano vždy před a po použití. Je třeba sledovat historii jeho používání a včas se rozhodnout pro vyřazení lana. Okamžitě vyřazujeme lano po zachycení tvrdého a dlouhého pádu a při viditelném poškození.
 • Slovakia.travel
 • Horská záchranná služba
 • Union Pojišťovna
 • Liptov
 • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
 • Slovakia Tatry
 • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru