Jurkovičovy budovy v Tatrách mají novou naději

Práce slavného architekta bude v rekonstrukci.

Objekt budovy hotelu Encián na Skalnatém Plese bude jako národní kulturní památka v rekonstrukci. Tatranský okrášľovací spolok plánuje na letní měsíce výměnu střechy i oken.


Budova Encián projde rekonstrukcí

Budova Encián, původně stanice lanovky na břehu Skalnatého plesa ve Vysokých Tatrách od architekta Dušana Jurkoviče, se dočká další rekonstrukce. Postaralo se o to občanské sdružení Tatranský okrášlovací spolek (TOS). Spolek, ktery má budovu v nájmu od společnosti Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) na 20 let, podal v dubnu 2017 projekt na Ministerstvo kultury SR a získal část dotace ze státního rozpočtu v částce necelých 140 tis. eur. Celková výška dotace schválené na rekonstrukci NKP Encián na Skalnatém plese v souladu s podmínkami danými v rozhodnutí Krajského památkového úřadu Prešov představuje 336 511 eur.

První jde na řadu střecha, fasáda a okna

Získané finanční prostředky maji být použity k rekonstrukci střechy, zateplení a výměny střešní krytiny, opravy fasády, výměny oken, rekonstrukce rozvodů, vody, topení a rekonstrukcím informačních systémů. TOS jako příjemce státní dotace se zavázal projekt spolufinancovat, a to buď z vlastních nebo jiných zdrojů,  a to ve výši více než 50 tis. eur z celkového rozpočtu. Celá rekonstrukce budovy Encián bude pod stálým dozorem památkového úřadu. "V Enciáne pripravujeme rekonštrukciu strechy, s ktorou sa začne v máji alebo v júni, presný termín závisí od povolení TANAPu na letecký vývoz materiálu. Skladba strechy bude z kvalitných materiálov, takže záruka by mala byť minimálne 100 rokov," uvedl Patrik Kolesár z TOS .

Rekonstrukce zatím uvnitř

V první polovině roku plánuje TOS výměnu oken a vybudování výtahů ve třetím a čtvrtém nadzemního podlaží. Spolek podal další projekt v celkovém objemu 1 milión eur přes program INTERREG SK/PL (slovensko-polské přeshraniční spolupráce), kde právě probíhá formální hodnocení. Z těchto dotací by měly vzniknout tři nová muzea, dvě ve Starém Smokovci (Muzeum Jana Pavla II. a Muzeum Czaky-ház o Tatrách). Na Skalnatém plese v budově Encián by vzniklo třetí - Muzeum lanovky Wiesner s polyfunkčním prostorem ve stanici a strojovny bývalé visuté lanové dráhy, unikátní místo na různé kulturní a společenské akce.
"Príbeh tatranskej legendy Enciánu sa začal písať v roku 2011 a stále pokračuje aj vďaka podpore 2% z daní od zamestnancov TMR a majiteľa budovy, ktorí na rekonštrukciu prispeli celkovo sumou 35 tisíc eur (obdobie rokov 2012-2016). Ďalšie finančné prostriedky získal spolok asignáciou 2% z daní poukázaných od fyzických osôb z okresu Kežmarok, Poprad a Liptovský Mikuláš," doplnil Patrik Kolesár.

TOS v roce 2011 spustil blog Tatranské haraburdy, ktery upozorňoval na neutěšený stav národních kulturních památek na území Města Vysoké Tatry. Encián byl jednou z nich. Za 7 let se podařilo navázat na Jurkovičova myšlenky a Encián oživit. "Z vlastných zdrojov a za pomoci dobrovoľníkov sme vytvorili stabilnú základňu umenia - najvyššie položenú Galériu Encián, čitáreň Alfreda Grosza, kaviareň, kaplnku a zriadili Dom hostí Tatranského okrášľovacieho spolku. Novou krytinou sme pokryli vyhliadku, nevyhnutne zalepili zatekajúcu strechu, nanovo urobili podlahy v interiéri, opravili ríny, urobili nové zábradlie a s novou výzvou sa tento rok pustíme aj do rekonštrukcie strechy," popisuje aktivity TOS v Enciánu Patrik Kolesár.

Oživení při 75. výročí provozu lanovky

U příležitosti 75. výročí zprovoznění druhého úseku lanovky ze Skalnatého plesa na Lomnický štít připravila společnost TMR akci s komentovanými prohlídkami staré strojovny a stanice lanovky na Skalnatém plese (v technické části budovy). Série prohlídek pokračovala během zimní a letní sezóny minulého roku a také v zimní sezóně 2017/18. Autentické unikátní fotografie, které se vážou k období výstavby lanovky na Lomnický štít a přibližují výjimečnost technického unikátu, jsou stále dostupné na stěnách v Enciánu.

Výdělek z komentovaných prohlídek je určen ke zpracování dokumentace a podkladů potřebných k vyhlášení ideově architektonické soutěže na nové využití původní budovy staré lanovky v Tatranské Lomnici. Dolní stanice lanovky, kterou postavili v letech 1936-37, je posledním dílem architekta Dušana Jurkoviče. Ten ji navrhl v součinnosti s firmou Wiesner - dodavatelem technického zařízení a realizátorem stavby lanovky na Lomnický štít. "Veľmi dobre si uvedomujeme kultúrnu hodnotu tohto objektu. Ctíme si históriu a tradície, chceme sa správať zodpovedne a premyslieť si ďalšie kroky. Neustále pracujeme na rozvojových plánoch strediska a v nich si musí nájsť svoje miesto aj táto budova. Revitalizácia objektu bývalej stanice visutej lanovej dráhy by mala znamenať obnovu pamiatky v rozsahu komplexnej rekonštrukcie, ale s novým funkčným využitím, zodpovedajúcim požiadavkám dnešnej doby. Z tohto dôvodu sme iniciovali podujatie 75 tajomstiev lanovky, aby sme mohli výťažok venovať na potrebné výskumy, ktoré si obnova pamiatky vyžaduje, a tiež na vyhlásenie architektonickej súťaže, v prípade, že sa nájde zhoda o možnostiach budúceho využitia objektu," ozřejmil plány Dušan Slavkovský, ředitel horského střediska Vysoké Tatry ze společnosti TMR.

Památkový výzkum na původní budovu lanovky v Tatranské Lomnici, který dal vypracovat majitel budovy prokázal, že rekonstrukce objektu v pojetí o jakém původně TMR uvažovala, nebude možná a naráží na značné omezení. Budova měla poskytnout multifunkční prostor pro restauraci, muzeum s projekcí, obchod a sociální zařízení. Pro úspěšné provedení památkové obnovy objektu lanovky u Grandhotelu Praha bude třeba udělat ještě specializované práce, a to statické posouzení objektu jako celku, sanační posudek, projekt sanace a dendrologický posudek poškozeného dřeva krovu. Teprve pak může investor opět uvažovat o možnostech budoucího využití objektu.

Historie budovy Encián

Národní kulturní památka Encián na Skalnatém plese (1751 m) byla postavena podle projektů významného slovenského architekta dr. Dušana Jurkoviče v letech 1936-1937. V minulosti sloužila jako horní stanice visuté lanové dráhy z Tatranské Lomnice a dodnes je i údolní stanicí lanovky na Lomnický štít. TOS dokázal tuto budovu zpřístupnit široké veřejnosti díky dobrovolníkům z celého Slovenska a od léta 2013 je budova využívána i jako nejvýše položená galerie na Slovensku.

Kromě technologického zázemí byla v minulosti v Enciánu i restaurační a ubytovací část nad technickou částí původní lanovky Wiesner. V roce 1937 poskytovala nocleh pro 20 turistů. Zázemí tu měla i kuchyň s jídelnou a denním barem. Od prosince 1941 sloužila budova pro potřeby údolní stanice visuté lanovky na Lomnický štít. Od roku 1976 byla v provozu nová kabinková lanovka z Tatranské Lomnice na Skalnaté pleso s vlastními staničními budovami, kam se přestěhovalo i restaurační zařízení Enciánu. Nevyužitá zůstala hotelová část. V roce 1999 došlo k definitivnímu ukončení provozu visuté lanové dráhy z Tatranské Lomnice na Skalnaté pleso, což znamenalo postupné ukončení provozu Enciánu (jedné ze čtyř Jurkovičových budov lanovky), ale i údolní stanice lanovky v Tatranské Lomnici u Grandhotelu Praha. Samotný projekt lanovky z Tatranské Lomnice na Lomnický štít byl v minulosti ambiciózním a odvážným projektem. Odrážel prosperitu Československa v 30. letech 20. století, vyspělost jeho průmyslu, společenské ambice země v turistickém ruchu a také snahu o přiblížení se nejvyspělejším státům Evropy. Významu lanovky odpovídá i zadání projekčních prací Dušanu Jurkovičovi, tehdy uznávanému architektovi.

Zdroj:

Tisková zpráva TMR, a.s.

Vyhledejte si ubytování


Související ubytování


  • Slovakia.travel
  • Horská záchranná služba
  • Union Pojišťovna
  • Liptov
  • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
  • Slovakia Tatry
  • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru