Naučný chodník v Belianských Tatrách

Túra v Monkově dolině

Zprávy z tisku hovoří o opětovném zpřístupnění Ždiarské vidly v Belianských Tatrách. Naučný chodník na ni má být otevřen snad v roce 2006. Než přineseme podrobnosti o tomto projektu, zkuste se s námi zamyslet, co přineslo otevření naučného chodníku na Široké sedlo.

11 let chodníku Monkova dolina - Široké sedlo

Placený naučný chodník na trase Ždiar - Monkova dolina - Široké sedlo (1825 m n. m.) funguje od roku 1993, jeho provozovatelem je urbariát ve  Ždiaru. Návštěvník tu má vedle zajímavých geomorfologických útvarů šanci pozorovat škálu měnících se životních podmínek živočichů, a zejména rostlin, kterým se na dolomitickém vápenci skutečně daří.

Přínosy otevření NCH

Belianské Tatry byly do doby zpřístupnění NCH po dlouhou dobu zcela uzavřené, i dnes se těší nejvyššímu stupni ochrany. Není divu, že otevření chodníku sledovaly instituce ochrany přírody na Slovensku s  obavami, zda nedojde k narušení stavu krajiny. Chodník na Široké sedlo návštěvníkům opět umožnil pocítit jedinečnost Belianských Tater na vlastní kůži a tak snad i utvrdit veřejnost v nutnosti ochrany tohoto přírodního unikátu.

%%full%%

Obec Ždiar zároveň získala zpět část své dávné slávy coby výchozí bod na túry do Belianských Tater. Regulaci návštěvnosti a  prostředky na udržování cesty pak zajistilo zpoplatnění chodníku, ve  slovenských Tatrách do té doby neznámé.

Dopady na krajinu

I přes snahu o omezení nežádoucích vlivů přinesla návštěvnost této citlivé lokality svá negativa - například nelze zabránit poškození vegetačního krytu na povrchu chodníku, což s sebou nese podporu eroze půdy. V horském prostředí s vysokými srážkami erozi navíc napomohla v  několika úsecích nedostatečná drenáž chodníku. Pokud jsou na cestě větší kaluže nebo vysoké stupně, je logické, že turisté časem začnou nepohodlná místa obcházet.

Tím dochází k rozšiřování chodníku, což se například v lese nemusí příliš projevit, avšak v alpínském stupni už trasa protíná velmi citlivá rostlinná společenstva, která sešlapem trpí. Bohužel, zranitelnost Belianských Tater je podmíněna i geologickým podložím, vápenec je k erozi zkrátka mnohem náchylnější než žula.

Budoucnost naučného chodníku

Co s tím? Jistě není dobrým řešením zrušení takového chodníku. Pro zjednání nápravy by bylo třeba pečlivěji udržovat, případně přeložit aspoň jeho nejkritičtější úseky. Provozovatelé by si měli uvědomit, že je to investice do budoucna, která se určitě vrátí.

Na ochranářích je, aby doporučili nejvhodnější vyřešení stávajících problémů a monitorovali další stav. A my,návštěvníci, si snad necháme vysvětlit, že při vhodné formě regulace (třeba i zpoplatněním naučného chodníku) si můžeme přírodu vychutnat stejně nebo lépe a přitom ji méně poškodit.

Zajímavosti

  • Po uzavření celých Belianských Tater byla Monkova dolina jako jediná jejich část zpřístupněna formou NCH v roce 1993. Chodník není veřejně přístupný v období od 1.11. do 15.6.
  • Kromě kaňonovitého úseku doliny s krasovými jevy a vodopády můžeme obdivovat na túře i šestimetrovou skalní bránu. Také vztyčená vápencová vrása ve vrchu Opálenica je geologicky zajímavým útvarem.
  • Provozovatelem placené naučné stezky je Združenie turizmu obce Ždiar.

Vyhledejte si ubytování


Novinky na váš e-mail

  • Slovakia.travel
  • Horská záchranná služba
  • Union Pojišťovna
  • Liptov
  • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
  • Slovakia Tatry
  • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru