Chochołowská dolina v Polsku

Nejzápadnější, největší a nejdelší dolina v polské části Tater.

Chochołowská dolina je hluboce zaříznutá mezi okolní vápencové vrcholy a zakončená hřebenem Západních Tater s vrcholy Klinu a Volovce.

Návštěvníky sem přitahuje její hloubka, rozeklané vápencové skály a krásné poľany.

Kudy kam

Výlet do Chochołowské doliny (polsky Dolina Chochołowska) začíná v ústí na Siwé poľaně. Zde se nachází parkoviště (12 zl/os. automobil/den), občerstvení a pokladna TPN (4,40 zl/os/den). Snadno se lze k ústí dopravit mikrobusem ze Zakopaného (4 zl/os). Na Siwé poľaně se zachovaly fungující šopy a salaše. Návštěvníci mají možnost ochutnat pravý ovčí sýr.

Ještě donedávna byl vjezd do doliny povolen osobním vozidlům až na poľanu Huciska, dnes mohou turisté využít jen služeb goralů a nechat se odvézt výše povozem za koňským spřežením nebo kołejkou Rakoń (autovláčkem). Na parkovišti si také mohou půjčit horské kolo a po široké cestě dojet až na Chochołovskou poľanu, která skrývá velkou turistickou chatu (Schronisko na Polanie Chochołowskiej, 1146 m) s  možností občerstvení a ubytování.

Dolina je východiskem několika turistických tras. Dvě značky dolinu přímo spojují se sousední dolinou Kościeliskou. Jiné umožňují vystoupit například na vrchol Lúčne (Grześ) 1652,6 m, Volovce (Wołowiec) 2063,4 m a Klinu (Starobociański Wierch) 2172,7 m.

Přírodní zajímavosti

Severní část doliny tvoří vápence. To umožnilo vznik řadě zajímavých skalních útvarů a krasových jevů. Nejzajímavější pohledy jsou na vápencové útvary Kominiarského Wierchu či Mnichů Chochołowských. Samotnou turistickou cestu pouští dolinou skalní útvary Niźnia a Wyźnia Brama Chochołowska. Několik destítek metrů od cesty se nachází i  Chochołwskie Wywierzysko. Ze země tu vyvěrá až 600 litrů vody za sekundu. Výsledkem krasového procesu je jeskyně Szczelina Chochołowska s  celkovou délkou chodeb více jak 2,5 km.

Chochołowská poľana

Poľana v horní části doliny, s několika salašemi, je jednou z  nejkrásnějších polských tatranských luk. V historii zde a v jejím okolí stávalo 6 salaší a 44 seníků. Ještě v roce 1950 se tu páslo 600 ovcí a  140 kusů hovězího dobytka. Pastvu zakázal TPN roku 1978, ale dnes se pastva opět povoluje v omezeném množství. Turista zde může vidět pastevectví, které z jiných částí Tater zná pouze z pohlednic.

Turisticky byla dolina objevena až po roce 1900 zakopanskými lyžaři v čele s Mariuszem Zaruským (1867-1941). Ti roku 1913 provedli i  přestavbu lesnické chaty v  lyžařskou útulnu v místě spojení dolin Chochołowské a Starobociańské. Útulna však byla často poničená a později zanikla. Dalším místem pro stavbu turistické chaty byla vybrána právě Chochołowská poľana. V její jihozápadní části chatu roku 1931 postavil Varšavský klub lyžařů dle projektu Ing. Wacława Wekera. Roku 1939 se však chaty zmocnili Němci a při ústupu z Tater jí 4.1.1945 podpálili a  úplně zničili.

Na jejím místě vyrostla v letech 1951-1953 dnešní chata podle projektu Anny Górskej. Po nedávné rekonstrukci nabízí nocleh a velmi dobré zázemí až pro 100 turistů.

Pro věřící turisty je jistě zajímavé, že se na poľaně nachází dřevěná kaplička (Kaplica na Polanie Chochołowskiej), u které se v sezóně, každou neděli ve 13.00 hodin, koná mše svatá. Krásu Chochołowské doliny si uvědomoval i zesnulý papež Jan Pavel II., který jí v letech 1954 - 1983 několikrát navštívil. Jedna z turistických cest nese i papežovo jméno.

Lyžařské možnosti

Lyžaři, kteří dolinu jako první turisticky objevili, tu nepřijdou zkrátka. Do doliny vedou lyžařské trasy a nad chatou se zvedá skialpinistický areál dosahující hřebene Západních Tater. Dolina se stala i dějištěm závodu středoevropského poháru ve skialpinismu. Nutno však upozornit na možnost lavinového nebezpečí, informační tabule v dolině a na turistické chatě uvádějí aktuální stav.

Pozor, státní hranice!

Turisty asi nejdříve napadne dolinu navštívit sestupem z  hlavního hřebene Západních Tater kudy vede státní hranice. Je nutné však upozornit, že takový počin je nelegální a překročení hranice se trestá (pozn. platilo to do vstupu obou republik do Schengenu, tzn. do roku 2007). Jediným pěším turistickým hraničním přechodem v národním parku je jen vrchol Rysů. Pohraniční policie sleduje turisty v dolině, kde kromě kontroly dokladů chtějí i  vysvětlení, kde turisté hranici překročili (umlčí je razítko v cestovním pase a znalost možností legálního přechodu). Nejbližším hraničním přechodem je silniční hraniční přechod Suchá hora - Chochołów na západě a  na východě v Lysé Poľaně.

Vyhledejte si ubytování


  • Slovakia.travel
  • Horská záchranná služba
  • Union Pojišťovna
  • Liptov
  • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
  • Slovakia Tatry
  • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru