Iniciativa Dajme Tatrám tvár! upozorňuje na chybějící zonaci

Apelují na ministerstva i vládu

Poukázat na chybějící zonaci Tatranského národního parku chce iniciativa Dajme Tatrám tvár, kterou v pondělí představilo město Vysoké Tatry a také zástupci několika organizací a sdružení cestovního ruchu.


Vyzývají resorty životního prostředí a zemědělství, jakož i vládu Slovenské republiky, aby již začali s reálným procesem přijetí nové zonace národního parku.

Výzva Dajme Tatrám tvár

Zástupci obcí a cestovního ruchu na území Tatranského národního parku dlouhodobě upozorňují na problém chybějící zonace, která komplikuje každodenní život obyvatel horských sídel a brání rozumnému rozvoji cestovního ruchu v Tatrách. Aktuálně se spojily ve společné iniciativě "Dajme Tatrám tvár!", kterou žádají kompetentní osoby, aby bez dalšího odkladu začali s reálným procesem přijetí nové zonace TANAPu. Nová zonace má určit jasné hranice jednotlivých zón, včetně území určených pro aktivity horských sídel a rozvoj cestovního ruchu, a nastavit jasná pravidla, jak se na těchto územích mohou tyto aktivity také rozvíjet. Iniciativou Dejme Tatrám tvar! chtějí zapojené subjekty ukázat, že nastavení jasného režimu v národním parku bez výjimek je v zájmu všech, kteří v Tatrách žijí, pracují či podnikají, nebo je navštěvují jako sportovci a turisté.

Dnešní stav už je neúnosný

"Súčasný stav bez jasne vymedzených území a stanovených pravidiel trápi nielen obyvateľov tatranských obcí, ale bráni aj rozumnému rozvoju cestovného ruchu, a predovšetkým, škodí samotnej prírode, na ktorej nám všetkým záleží," říká předseda Asociace horských sídel Slovenska (AHSS) a zároveň starosta města Vysoké Tatry Ján Mokoš. "Cieľom tejto iniciatívy nie je podpora konkrétneho návrhu zonácie, ale upozornenie na to, že súčasný stav vedie k mnohým praktickým problémom a pri ďalšom neriešení povedie k stagnácii a úpadku."

Vyústění ve Výzvu

Iniciativa je pokračováním aktivit, které horské sídla a sdružení a subjekty cestovního ruchu začali na odborném kulatém stole v březnu tohoto roku. Výsledkem bylo přijetí společné Výzvy, v níž signatáři žádali odpovědné orgány, aby byly obce a cestovní ruch aktivním účastníkem jednání o budoucím režimu na území TANAPu a jejich potřeby byly zohledněny ve vyváženém návrhu zonace.

TANAP pro přírodu i člověka

"Prísľuby o prijatí zonácie TANAP-u zaznievajú už 20 rokov a súčasný stav bez pravidiel je už neudržateľný. Aj touto kampaňou, ktorou kompetentných žiadame o bezodkladné začatie oficiálneho procesu prijatia zonácie, chceme ukázať, že nám všetkým ide o rovnakú vec – aby TANAP fungoval v záujme ochrany prírody aj ľudí, ktorí v ňom žijú alebo ho navštevujú," vysvětluje situaci Ján Mokoš. "Na konkrétnej podobe zonácie by sa mali dohodnúť všetci tí, ktorí majú na základe zákona právnu zodpovednosť za ochranu, správu, a rozvoj daného územia. A práve relevantné subjekty – vlastníci pozemkov, územná samospráva a kompetentné štátne inštitúcie by sa mali spoločne dohodnúť na tom, akú tvár dané územie bude mať," uvedl Štefan Bieľak, předseda Regionálního sdružení tatranských a podtatranských obcí.

Zajímavosti

  • Iniciativa "Dejme Tatrám tvar!" je otevřená pro všechny, kteří souhlasí a podporují co nejčasnější dořešení procesu zonace TANAPu. Připojit se k ní mohou organizace, subjekty, ale i jednotlivci prostřednictvím stránky www.dajmetatramtvar.sk, na které jsou vysvětleny důvody přijetí zonace a příklady, kde její absence způsobuje problémy.

Vyhledejte si ubytování


  • Slovakia.travel
  • Horská záchranná služba
  • Union Pojišťovna
  • Liptov
  • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
  • Slovakia Tatry
  • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru