Pryskyřník ledovcový

Iskerník ľadovcový

Svým vzhledem není pryskyřník příliš nápadný, vytváří jen drobné trsy a dorůstá maximálně do výšky 15 cm.

Pryskyřník ledovcový

Bílé (někdy až slabě nafialovělé) květy pryskyřníku (Ranunculus glacialis L.) mají v průměru 1-3 cm. Tato vzácná rostlina se vyskytuje obvykle na špatně přístupných suťových svazích nebo ve skalních štěrbinách, lze ji proto snadno přehlédnout. Velice zajímavé je však celkové rozšíření tohoto pryskyřníku.

Tento vysokohorský otužilec roste pouze v nejvyšších polohách Vysokých Tater, vzácněji v Západních Tatrách, jinde na Slovensku (stejně jako v celé ČR) zcela chybí. Zato jej lze spatřit daleko na severu v  chladné Skandinávii, v Pyrenejích či Alpách, a to až do nadmořské výšky 4200 m! Řadí se tak k vůbec nejodvážnějším kvetoucím rostlinám. Vzhledem k uvedenému rozšíření je pochopitelné, že tento chladnomilný druh se do Tater a jiných klimaticky drsných poloh šířil v období ledových dob a  dnes tedy patří ke glaciálním reliktům.

%%full%%

Stanovištěm pryskyřníku ledovcového ve Vysokých Tatrách bývají kromě skalních štěrbin hlavně vlhké zpevněné suťové plochy (například na morénách a v okolí vodopádů) nebo sněhová výležiska. Výškové rozpětí jeho nálezů zasahuje jen do alpinského a subniválního stupně. Omezený výskyt má za logický následek přísnou ochranu tohoto druhu.

Zajímavosti

  • Spolu s několika dalšími druhy, například lomikamenem vstřícnolistým (Saxifraga oppositifolia), tvoří pryskyřník ledovcový hranici života rostlinné říše v Arktidě a  ve velehorách.

Vyhledejte si ubytování


  • Slovakia.travel
  • Horská záchranná služba
  • Union Pojišťovna
  • Liptov
  • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
  • Slovakia Tatry
  • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru