Upolín nejvyšší

Žltohlav najvyšší

Upolín je naprosto nezaměnitelná ozdoba horských luk a pramenišť, vzácněji se s ním můžeme setkat i v nižších polohách, například na okrajích vlhkých lesů.

Upolín nejvyšší

Upolín nejvyšší (Trollius altissimus Crantz) se vyskytuje ve skupinách, někdy dokonce vytváří celé souvislé porosty. V Tatrách leží těžiště jeho rozšíření mezi 1500-2100 m. Upolíny najdeme na vlhkých loukách, ve světlých lesích, na prameništích, objevuje se i v nížinách (odkud ustupuje), nejhojnější je v horském a subalpínském stupni.

Výška rostliny je proměnlivá, průměrně 30-60 cm, výjimečně dosahuje až 1 m, na alpínských loukách vysokých Karpat však bývají lodyhy většinou nižšího vzrůstu. Žluté "hlavy" upolínů jsou tvořeny netypicky - nikoliv korunními, ale zbarvenými kališními lístky, které jsou stěsnány do téměř uzavřené koule o průměru 3-4 cm. Koruna je přeměněna v nenápadné medníkové lístky, které jsou skryty uvnitř květu a  nesou na sobě medníky - prohlubeniny s hustým nektarem.

Květ většinou zůstává zavřený, pouze za pěkného počasí se objevuje uprostřed na jeho vrcholu malý otvor. Toho využívají opylovači (hlavně drobné mušky a  brouci), kteří tak mohou proniknout k nektaru a pylu. Zároveň zde nacházejí vhodnou ochranu před rozmary počasí a úkryt na noc. Uvnitř květu je totiž i za nepohody dokonalé sucho, při ochlazení se zde také udržuje o něco vyšší teplota než v okolním ovzduší.

Využití

Upolín patří mezi jedovaté rostliny. Obsahuje alkaloidy.

%%full%%

Zajímavosti

Upolín patří do čeledi pryskyřníkovitých a podobně jako řada dalších z této čeledi obsahuje jedovaté alkaloidy. Dobytku proto nechutná. V zahradách se často pěstují rostliny s otevřenými květy v  různých odstínech žluté a oranžové barvy, jsou však hybridního původu - odborně se označují jako T. hybridus.

Vyhledejte si ubytování


  • Slovakia.travel
  • Horská záchranná služba
  • Union Pojišťovna
  • Liptov
  • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
  • Slovakia Tatry
  • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru