Postup první pomoci

Při poskytování první pomoci musíme rychle odlišit závažná poranění od méně závažných - musíme určit stavy, kdy je bezprostředně ohrožen život postiženého.

Nejprve zběžně prohlédneme stav raněného. Postupujeme od hlavy k  nohám a zjišťujeme závažnost krvácení, stav vědomí, vydatnost a  účinnost dýchání, hybnost a citlivost končetin.

První pomoc

 1. technická pomoc
  vyhledání úkrytu, vyproštění zraněného apod. Zraněný a zachránce se musí dostat na místo, kde již nebude ohrožen žádným bezprostředním nebezpečím (pádem, lavinou).
 2. zástava prudkého krvácení
 3. křísení (odborným termínem kardio-pulmonární resuscitace)
  uvolnění dýchacích cest, umělé dýchání, srdeční masáž
  tyto výkony je nutné provést okamžitě, po 5 minutách zástavy dýchání a  oběhu již dochází k odumírání mozkových buněk
 4. prevence šoku
 5. ošetření ran
 6. znehybnění zlomenin
 7. organizace transportu ve správné poloze

V případě potřeby je nutné zahájit křísení ještě před technickou pomocí nebo během ní. Improvizovaný transport smíme provádět jen v  jednoduchém terénu a na krátkou vzdálenost v případech, kdy nelze záchrannou službu přivolat.

Nesmíme zraněného vystavit riziku dalšího zhoršení stavu.

Pamatujme si

Zraněný je ohrožen na životě nikoli jednotlivými zraněními, ale jejich následky - šokem, zástavou dýchání, zástavou oběhu.

Při nevhodném transportu jen zbytečně zvyšujeme riziko.

 • Slovakia.travel
 • Horská záchranná služba
 • Union Pojišťovna
 • Liptov
 • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
 • Slovakia Tatry
 • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru