Šok

Každá větší ztráta krve ohrožuje zraněného selháním oběhu, t.j. šokem.

Projevy šoku

Tento stav se projevuje bledou kůží, pokrytou studeným potem, okrajové části těla jsou chladné, tep je zrychlený a později nehmatný.

Dostavuje se žízeň, rychlé povrchní dýchání a případně zvracení. S rozvojem šoku přechází bledost v šedomodré zbarvení kůže, nakonec se dosavuje bezvědomí a smrt.

Zapamatujme si, že šokem není leknutí, duševní otřes ani nervové zhroucení.

Pravidlo pěti T

Důležité zásady prevence a léčení šoku shrnuje pravidlo pěti "T":
ticho, teplo, tišící prostředky, tekutiny, transport.

Pravidlo pěti "T" neplatí vždy doslova, závisí na stavu zraněného - tišící prostředky nepodáváme při: zvracení, zranění hlavy, břicha a při bezvědomí.
Tekutiny nepodáváme při rozvinutém šoku, bezvědomí, při podezření na poranění břicha a při nucení na zvracení.
Žízeň zraněného tišíme otíráním rtů a obličeje vlhkým šátkem (kapesníkem). Alkohol je zakázán! S postiženým co nejméně pohybujeme a  nenecháváme jej sedět ani stát.

Odlišení šoku od kolapsu (mdloby)

Šok:

 • nehoda, úraz
 • rozvíjí se postupně (časem)
 • rychlý a slabý tep
 • postupné blednutí kůže
 • studený pot
 • k bezvědomí dochází až v konečném stadiu před smrtí
 • znamená ohrožení života
 • často bývá přehlédnut

Kolaps (mdloba):

 • přetížení a selhání regulace oběhu
 • nastupuje náhle
 • slabý tep
 • náhlé zblednutí
 • studený pot
 • náhlé bezvědomí, zpravidla krátkodobé, může i chybět
 • sám o sobě není nebezpečný (avšak je tu např. riziko pádu)
 • situace (strach, bolest, horko, leknutí, námaha, dlouhodobé stání)
 • Slovakia.travel
 • Horská záchranná služba
 • Union Pojišťovna
 • Liptov
 • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
 • Slovakia Tatry
 • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru