Příprava návštěvního řádu TANAPu finišuje

Nový návštěvní řád parku se intenzivně projednává

Po nedávných (a dosud otevřených) jednáních o nové zonaci TANAPu se chystá příprava a projednávání druhého zásadního dokumentu ochrany tatranské přírody - návštěvního řádu.

Sezónní uzávěra ve Velické doliněSoučasný "návštevný poriadok" platný od roku 1999 je ze strany ochrany přírody a zejména ze strany návštěvníků považován za nedostačující a překonaný. Jaké změny nás tedy nově čekají v novém návštěvním řádu?

Stav přípravy

Nový předpis má (stejně jako dosud platnou úpravu) vydat orgán státní správy, v jehož kompetenci je vyhlášení všeobecně závazné vyhlášky o návštěvním řádu, tedy Krajský úřad životného prostredia v Prešove. Mezi organizacemi věnujícími se horským aktivitám (turistika, VHT, horolezectví, skialpinismus apod.) už koluje v rámci neoficiálního předběžného připomínkování pracovní verze nového návštěvního řádu (dále také ).

Navrhovaný dokument z dílny Správy TANAPu už zohledňuje řadu zásadních požadavků a nedostatků, které byly od doby vyhlášení vytýkány stávajícímu předpisu. Termín pro odevzdání konečné podoby návrhu je 31.7.2010, oficiální připomínkové řízení pak už zahájí Krajský úřad. Nová vyhláška tak může platit nejdříve od nového roku či příští turistické sezóny.

Nejdůležitější změny v horské turistice

Pokud bude předkládaná podoba schválena, bude to znamenat značné změny stávajících pravidel pohybu v TANAPu. Nejeden návštěvník např. uvítá zpřístupnění sedmi nejatraktivnějších vrcholů, nyní oficiálně uzavřených (vybranými trasami by měly být zpřístupněny Lomnický štít, Baranie rohy, Ľadové štíty, Gerlach, Končistá, Vysoká).

Ale pozor, i v novém návrhu přetrvává určitá míra regulace, ačkoliv je nejisté, jak bude účinná. Výstup na uvedené vrcholy má být totiž podmíněn buď doprovodem horského vůdce, anebo předepsanou horolezeckou výstrojí (lano, jistící pomůcky, přilba, v zimě i cepín a mačky) a znalostí trasy. Tyto požadavky mají nově být hlavním kritériem regulace návštěvnosti mimo značené trasy.

%%full%%

Zcela zásadní změnou oproti dosud platnému totiž je, že návrh chce zcela upustit od rozlišování návštěvníků podle příslušnosti k nějaké organizaci (členství horolezeckých organizacích), což bylo často a po právu kritizováno jako diskriminace. Zároveň se má uvolnit povinnost najímat vůdce na neznačené túry, oficiálně proto, že "uplatňování a vymáhání principů bezpečnosti není v kompetenci ochrany přírody".

Horolezení a sklialp

Upravit se mají i pravidla pro provozování horolezectví a skialpinismu. Právě skialpinisté by měli mít k dispozici několik nových tras a cílů (např. Bielovodská dolina - Poľský hrebeň, vrchol Rysů či Kôprovský štít).

Naopak horolezci se dočkají určitého omezení: Za účelem nástupu na horolezeckou túru bude sice možné vstupovat mimo značené trasy pro kohokoliv, kdo se prokáže výstrojí a znalostí trasy, ovšem jen pro túry III. stupně obtížnosti a vyšší. Dosud byly (ovšem jen pro organizované horolezce) legální i túry těžší než stupeň II. - takové úseky bude nově možné použít pouze jako část nějaké obtížnější túry. Takže třeba pěkný přechod z Prielomu na vrchol Východné Vysoké, klasifikovaný II-III, či známá Martinovka na Gerlach, již nejsou podle definice nového horolezectvím, a neměly by být přístupné ani v rámci turistiky vyšší obtížnosti. V tomto ohledu lze spekulovat, že uvedené nastavení regulace je míněno jako "něco za něco".

Regulace návštěvnosti - větší otevřenost, přísnější postihy?

Jako jednu z podstatných změn lze ocenit snahu o zpřehlednění a zjednodušení nařízení a zákazů. Podle průvodního dopisu Správy TANAPu došlo v návrhu nového k přepracování příloh s cílem zvýšit srozumitelnost textu a umožnit co nejlepší orientaci (přílohy budou např. rozšířeny o grafické znázornění zpřístupněných tras, a to zákresem do ortofotomapy). To by mimo jiné mohlo napomoci přesnějšímu rozlišení "povoleného" a "zakázaného".

Návrh zároveň odráží zkušenosti z praxe - záměrem předkladatele totiž zjevně je, umožnit vstup na místa, kde stejně dochází k nejčastějšímu porušování stávajících zákazů (a rovněž k nucenému "trpění" tohoto porušování ze strany ochrany přírody). Zrušeny budou také v praxi zřejmě nikdy nefungující denní limity návštěvnosti (30 osob na jedno místo). Na druhé straně se však předpokládá ze strany Správy TANAP přísnější vymáhání práva ve formě důslednějšího postihu porušovatelů nového návštěvního řádu.

Přestože si ale pracovníků ochrany přírody vážím, musím přiznat, že osobně jsem v očekávaní účinnosti nového systému regulace návštěvnosti dost skeptický.

Očekávané problémy

I nový návrh má totiž řadu problematických míst. Nechme zatím stranou nedostačující definice některých pojmů (horolezectví je lezení až od III. stupně UIAA - co jsou stupně I, I-II, II, II-III?) nebo drobné nedostatky, které bude v konečné verzi třeba dopilovat (výstup na Končistou má vést údajně od Batizovského sedla, zřejmě však má jít o Batizovské pleso). Především se zdá, že strážcům přírody nová koncepce způsobí hodně problémů.

Zvolené nástroje regulace, přestože jsou rozumně míněny, dávají již dopředu tušit problematickou vymahatelnost a účinnost. Třeba o smysluplnosti povinné výbavy se bude hodně diskutovat - zdaleka ne každý, kdo ponese v batohu lano a cepín, ho musí umět používat. Může ale strážce např. prohlížet turistovi batoh, aby prověřil, že v něm má přiměřeně dlouhé lano, dostatečnou zásobu jistících pomůcek, zda mu nevypadla přilba? Neměl by být povinný také úvazek? Bude pracovník ochrany přírody či jiný činitel zkoušet ze znalosti trasy plánovaného výstupu, nebo mu postačí okopírovaná strana z průvodce? Nerezignuje pak ochrana přírody na vymáhání nařízení, která se kontrolují podstatně hůře než průkazka horolezeckého svazu?

Režim platný v posledních desetiletích jistě nebyl optimální; co se ale stane v případě, že nový založený na úplně novém přístupu nebude fungovat o nic lépe? Dojde k dalšímu zmírnění podmínek? Bude vůbec nový návštěvní řád při zmírnění stávající regulace dostatečně chránit tatranskou přírodu? To ukáže až budoucnost...

Zajímavosti

  • Současný návštevný poriadok je platný už od roku 1999

Vyhledejte si ubytování


  • Slovakia.travel
  • Horská záchranná služba
  • Union Pojišťovna
  • Liptov
  • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
  • Slovakia Tatry
  • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru