Bouřky

Největšími povětrnostními riziky na horách v létě jsou bouřky a s nimi související déšť, kroupyblesky, dále nízká oblačnost, která pokryje vrcholy a projevuje se jako snížená viditelnost a zhoršuje orientaci.

Ochlazení je při bouřce běžným doprovodným jevem a pokud promokneme, hrozí nám nejen drkotání zubů, ale hlavně nachlazení. Navíc to může vést ke zvýšení únavy a tím ke zbytečnému ohrožení.

Zásady při bouřce

Největší nebezpečí ale hrozí v hřebenových partiích od blesku. Pokud se skupina dostane do centra bouřky, má několik možností, jak snížit pravděpodobnost zásahu osob bleskem, ale vyhnout se zcela tomuto riziku už nelze. Elektrický výboj totiž není bodový, ale plošný a zasáhne najednou širší okolí svého hlavního kanálu.

Je důležité pamatovat na několik hlavních zásad:

 • Nesnažit se utíkat dlouhými kroky. Vzniká tím tzv. "krokové napětí", které nás vystavuje nebezpečí elektrického šoku.
 • Snažit se izolovat od masivní, pevné skály, ta totiž vede proud. Je lepší dostat se na suťový podklad, nebo si například sednout na batoh, z nějž jsme vyházeli kovové předměty.
 • Vyvarovat se vyvýšených míst, ale i úpatí skalních stěn. Zde je riziko zásahu největší. Také pod převisy či v ústí jeskyní není úplně bezpečno - hrozí efekt "zkratového můstku". To znamená, že výboj si zkrátí cestu mezi dvěma vodivějšími objekty přes lidské tělo.
 • Pamatovat si, že kovové předměty jako např. řetězy, kovové žebříky či kramle působí jako bleskosvod. Takže pokud je to jen trochu možné, zajištěným úsekům cesty je třeba se v bouřce vyhnout.

Pravidla meteorologie

Ač se to mnohdy nezdá, meteorologie má svá pravidla. Je dobré vědět alespoň základy primitivní předpovědi počasí. Sledujeme-li pečlivě vývoj počasí, dokážeme minimálně na den dopředu sami odhadnout, jak bude.

 • Slovakia.travel
 • Horská záchranná služba
 • Union Pojišťovna
 • Liptov
 • Booking.com - rezervace ubytování v Tatrách
 • Slovakia Tatry
 • Alpenverein Edelweiss

Top

↑ nahoru